fbpx

Stift IVS

  Stift Selskab | Stift IVS

Stift Driftsselskab IVS
Kr 995 /eks. moms
 Alle stiftelsesdokumenter
 Kapital DKK 1,-
  Underskriv Digitalt
 Levering Indenfor 24 timer
Stift Holdingselskab IVS
Kr 995 /eks. moms
 Alle stiftelsesdokumenter
 Kapital DKK 1,-
 Underskriv Digitalt
 Levering Indenfor 24 timer

Hvorfor stifte et IVS holdingselskab?  

Et holdingselskab er blot et ekstra ApS eller IVS, som har det primære formål, at eje et eller flere iværksætterselskaber (IVS’er), anpartsselskaber (ApS’er) eller aktieselskaber (A/S’er).

Holdingselskabet er normalt ikke momsregistreret og bliver typisk brugt til at drive formuepleje og investeringsvirksomhed.

Du ejer holdingselskabet, som ejer et eller flere af dine driftsselskaber. Dette kan give flere forretnings- og skattemæssige fordele:

Fordele:

 • Overfør udbytte skattefrit op i holdingselskabet
 • Minimér risici
 • Opnå skattefordele ved salg af virksomhed

Som privatperson er det bl.a. en fordel, hvis du skal sælge dit driftsselskab og ikke ønsker, at blive beskattet privat af hele salgssummen.

Det kan også være en fordel, hvis du ønsker, at trække dit overskud ud af driftsselskabet, for at investere i andre tiltag såsom værdipapirer, ejendomme eller anden virksomhed etc.

Ulemper:

 • Der kan være ekstra omkostninger forbundet.

I det lange perspektiv kan det bedre betale sig, at starte med at stifte et holdingselskab, da det kan give skattemæssige problemer at gøre det på et senere tidspunkt. Dog skal det siges, at alle forretninger er forskellige. Derfor er du velkommen til, at gøre brug af en gratis konsultation, for at få mere indsigt.

Gratis Dialog

Det er altid gratis at indlede en dialog med os.

Hvad er et IVS Selskab?

Et IVS (iværksætterselskab) er omfattet af selskabsloven og kan nærmest betegnes som lillebror til et ApS (Anpartsselskab). Disse 2 selskabstyper er ens, dog har et IVS nogle begrænsninger i forhold til et ApS, men skal grundlæggende behandles på samme måde.

Du kan stifte et IVS med en startkapital fra 1 kr. og op til 49.999 kr. Derefter er meningen, at man sparer et overskud op på min. 50.000 kr. i selskabskapitalen og derefter foretager sig en omdannelse fra IVS til ApS.

Til forskel for en personligt ejet virksomhed (enkeltmandsvirksomhed), hvor ejeren hæfter ubegrænset, altså med sin private formue, så hæfter et IVS & ApS begrænset, hvilket vil sige selskabets aktiver og indskud. Dog er der krav om udarbejdelse af et årsregnskab efter årsregnskabsloven.

Ejerbog i IVS Selskab

Et IVS skal føre en såkaldt ejerbog, som giver overblik over samtlige ejere og panthavere i selskabet. Dertil er der krav om registrering af ejere helt ned til 5% ejerandel eller stemmerettighed, som skal registreres.

Dansk Selskab udarbejder en ejerbog i takt med din stiftelse af dit selskab.

Hvorfor bør jeg ikke stifte et IVS selv?

Dansk Selskab sørger for, at alle lovpligtige dokumenter udarbejdes og registreres korrekt og digitalt hos Erhvervsstyrelsen til 995 kr. ex. moms. Vi tilbyder også en ”gør-det-selv” løsning til 695 kr. ex. moms. (læs mere)

Man kan godt stifte et IVS selv, og der ligger muligvis skabeloner på nettet. Dog kan man aldrig være sikker på, at disse dokumenter er opdateret jævnfør lovgivningen og fejl derfor forekommer ofte, når man selv stifter et IVS.

Selskabsloven stiller krav til, at man besidder indsigt ved stiftelsen af kapitalselskaber. Hvis dette ikke er gældende, kan det have konsekvenser. Bøden der kan forekomme er ikke fradragsberettiget. Derfor anbefaler vi, at man overlader denne proces til en kyndig, som man oftest sparer tid og penge på.

Hos Dansk Selskab sørger vi for, at alle dokumenter bliver udfyldt korrekt og fejlfrit, så du kan fokusere på din forretning.

Kan jeg fravælge revision?

Hvis du fravælger revision for dit selskab, skal det fremgå i dine vedtægter og stiftelsesdokumenter, ellers kan du risikere at få forhøjede administrationsomkostninger til revision. Du skal dog være opmærksom på, at et IVS vil blive underlagt revisionspligt, hvis der ved udgangen af to regnskabsår i træk, overskrider 2 ud af de 3 følgende grænsestørrelser:

 • En balancesum på 4 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Hvis du vurderer, at din virksomhed overstiger 2 ud af de 3 ovenstående punkter, indenfor to regnskabsår i træk, skal du tilvælge revision. Du kan fravælge, hvis du vurderer, at din virksomhed ikke gør. Vi sørger for, at det bliver registreret korrekt hos Erhvervsstyrelsen.

Er der begrænset hæftelse i et IVS?

Begrænset hæftelse betyder, at du, modsat en personligt ejet virksomhed (EMV & I/S) (Link knap til blog), ikke hæfter med din private formue for en eventuel gæld i dit selskab. Hvis noget skulle gå galt, kan du højst risikere, at lide et tab af dit indskud i dit IVS, dog med undtagelse af groft uagtsomhed, hvor myndigheden skønner, at der er tale om svig eller decideret svind. Dette er en stor fordel ved et IVS kontra en personligt ejet virksomhed (enkeltmandsvirksomhed og I/S).

Årsregnskab for et IVS

Et kapitalselskab har offentlige regnskaber og derved skal et IVS udarbejde et årsregnskab, godkende det ved en generalforsamling og til sidst indsende det til Erhvervsstyrelsen. Et årsregnskab skal revideres hos enten en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor, der kan foreligge en revisorpåtegning, for at godkende, at regnskabet følger §11 og §13 jf. årsregnskabsloven, som i bund og grund skal udvise et retvisende billede af selskabets regnskab. Dog har du mulighed for at fravælge revisionspligten, hvis du opfylder de lovmæssige krav (klik her for at se krav). Årsregnskabet skal udarbejdes, ligegyldigt om du kan fravælge eller er underlagt revision pligten.

Spar op til 25% af det årlige overskud i dit IVS

Egenkapitalen opbygges ved, at du opsparer 25 pct. af det årlige overskud i selskabet, indtil den samlede egenkapital udgør 50.000 kr. Herefter kan man omdanne sit IVS til et ApS. Selskabet kan udbetale løn til ansatte, selvom der ikke er opsparet en samlet kapital på 50.000 kr.

For at selskabet kan udbetale løn til ansatte, skal selskabet registreres som arbejdsgiver på VIRK. Dansk Selskab kan registrere dit selskab som arbejdsgiver, hvis du markerer det i bestillingen af dit selskab.

Skal der være en direktion og bestyrelse i et IVS Selskab

Når vi stifter et IVS, skal der udvælges en direktør eller flere i ledelsen, som medtager sig ansvar for virksomhedens fremtid, dog er det ikke et krav med en bestyrelse i et IVS Selskab. Der kan derudover udarbejdes en direktør kontrakt

Dit selskabs navn & binavne

Husk at tjekke op på, om dit selskabsnavn er optaget. Det gør du på CVR.dk. Vores system tjekker automatisk tilgængeligheden, når du indtaster det, dog bør du være opmærksom på, om dit navn, i henhold til markedsføringsloven, kunne skabe nogle konflikter, hvis det ligger for tæt på op ad et andet brand.

Binavne bruges til at koble flere selskabsnavne op på din virksomhed, og man kan registrere op til 5 binavne gratis, hvorefter det koster 1000 kr. pr. binavn. Dog skal disse navne også være ledige, for at kunne registrere dem.

Hvorfor kan jeg ikke stifte et ApS selv?

Dansk Selskab sørger for, at alle lovpligtige dokumenter udarbejdes og registreres korrekt og digitalt hos erhvervsstyrelsen til 1495 kr. ex. moms.

Selskabsloven stiller krav til stiftelse af kapitalselskaber, der ved manglende indsigt ved udførslen kan have konsekvenser. Bøden der kunne forekomme er ej heller fradragsberettiget. Derfor anbefaler vi, at man som oftest sparer tid og penge, ved at overlade denne proces til en kyndig.

Derudover skal selskabskapitalen til et ApS bekræftes og godkendes af en kyndig. Hos Dansk Selskab sørger vi for godkendelse af kapitalen via vores advokats klientkonto, samt udarbejdelse af alle lovpligtige dokumenter.

Hos Dansk Selskab sørger vi for, at alle dokumenter bliver udfyldt korrekt og fejlfrit, så du kan fokusere på din forretning.

Gratis Dialog

Det er altid gratis at indlede en dialog med os.

Hvorfor stifte et IVS Holding Selskab?  

 Et Holding selskab er blot et ekstra ApS eller IVS, som har det primære formål, at eje et eller flere iværksætterselskaber (IVS’er), anpartsselskaber (ApS’er) eller aktieselskaber (A/S’er).

Holding selskabet er normalt ikke momsregistreret og bliver typisk brugt til at drive formuepleje og investeringsvirksomhed.

Du ejer Holdingselskabet, som ejer et eller flere af dine driftsselskaber. Dette kan give flere forretnings- og skattemæssige fordele:

Fordele:

 • Overfør udbytte skattefrit op i Holding selskabet
 • Minimér risici
 • Opnå skattefordele ved salg af virksomhed

Som privatperson er det bl.a. en fordel, hvis du skal sælge dit driftsselskab og ikke ønsker at blive beskattet privat af hele salgssummen ved salget.

Det kan også være en fordel, hvis du ønsker at trække dit overskud ud af driftsselskabet, for at investere i andre tiltag såsom, værdipapirer, ejendomme eller anden virksomhed mm.

Ulemper:

 • Der kan være ekstra omkostninger forbundet.

I det lange perspektiv kan det bedre betale sig at starte med at stifte et Holding selskab, da det kan give skattemæssige problemer at gøre det på et senere tidspunkt. Dog skal det siges, at alle forretninger er forskellige. Derfor er du velkommen til at gøre brug af en gratis konsultation, for at få mere indsigt.

Hvad er et IVS Selskab?

Et IVS (iværksætterselskab) er omfattet af selskabsloven og er lidt betegnet som lillebror til et ApS (Anpartsselskab). Disse 2 selskabstyper er ens, dog har et IVS nogle begrænsninger i forhold til et ApS, men skal behandles på samme måde.

Du kan stifte et IVS Selskab med en startkapital fra 1 kr. op til 49.999 kr. Derefter er meningen, at man sparer et overskud op på min. 50.000 kr. i selskabskapitalen og foretager sig en omdannelse fra IVS til ApS.

Til forskel for en personligejet virksomhed (enkeltmandsvirksomheder), hvor ejeren hæfter ubegrænset, altså med sin private formue mm., så hæfter et IVS & ApS begrænset til selskabets aktiver og indskud.

Dog er der krav om at udarbejde et årsregnskab efter årsregnskabsloven.

Ejerbog i IVS Selskab

Et IVS Selskab skal føre en såkaldt ejerbog, som giver overblik over samtlige ejere og panthavere i selskabet. Dertil er der krav om registrering af ejere helt ned fra 5% ejerandel eller stemmerettighed, som skal registreres.

Dansk Selskab udarbejder en ejerbog i takt med din stiftelse af dit selskab.

Hvorfor bør jeg ikke stifte et IVS selv?

Dansk Selskab sørger for, at alle lovpligtige dokumenter udarbejdes korrekt og registreres digitalt hos Erhvervsstyrelsen til 995 kr. eks moms. Vi tilbyder også en ”gør-det-selv” løsning til 695 kr. eks moms. (læs mere)

Man kan godt stifte et IVS Selskab selv og der ligger muligvis skabeloner på nettet. Dog kan man aldrig være sikker på, at disse dokumenter er opdateret jævnfør lovgivningen og fejl forekommer tit, når man stifter IVS selv.

Selskabsloven stiller krav til stiftelse af kapitalselskaber, der ved manglende indsigt ved udførslen kan have konsekvenser. Bøden der kunne forekomme er ej heller fradragsberettiget. Derfor anbefaler vi, at man som oftest sparer tid og penge, ved at overlade denne proces til en kyndig.

Hos Dansk Selskab sørger vi for, at alle dokumenter bliver udfyldt korrekt og fejlfrit, så du kan fokusere på din forretning.

Kan jeg fravælge revision?

Hvis du fravælger revision for dit selskab, skal det fremgå i dine vedtægter og stiftelsesdokumenter, ellers kan du risikere at få forhøjede administrationsomkostninger til revisor. Du skal dog være opmærksom på at et IVS Selskab vil blive underlagt revisionspligt, hvis det ved udgangen af regnskabsåret overskrider 2 ud af de 3 følgende grænsestørrelser 2 regnskabsår i træk:

 • En balancesum på 4 mio. Kr.
 • En nettoomsætning på 8 mio. Kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Hvis du vurderer, at din virksomhed overstiger 2 ud af de 3 punkter foroven, indenfor 2 regnskabsår i træk, skal du tilvælge revision og fravælge hvis du vurderer din virksomhed ikke gør. Vi sørger for, at det bliver registreret korrekt hos Erhvervsstyrelsen.

Opspar 25% af det årlige overskud i dit IVS

Egenkapitalen opbygges ved, at du opsparer 25 pct. af det årlige overskud i selskabet, indtil den samlede egenkapital udgør 50.000 kr. Herefter kan man omdanne sit IVS til et ApS. Selskabet kan udbetale løn til ansatte, selvom der ikke er opsparet en samlet kapital på 50.000 Kr.

For at selskabet kan udbetale løn til ansatte, skal selskabet registreres som arbejdsgiver på VIRK. Dansk Selskab kan registrere dit selskab som arbejdsgiver, hvis du markerer det i bestillingen af dit selskab.

Skal der være en direktion og bestyrelse i et IVS Selskab

Når vi stifter et IVS, skal der udvælges en direktør eller flere i ledelsen, som medtager sig ansvar for virksomhedens fremtid, dog er det ikke et krav med en bestyrelse i et IVS Selskab. Der kan derudover udarbejdes en direktør kontrakt (læs mere).

Er der begrænset hæftelse i et IVS Selskab?

Begrænset hæftelse betyder, at du modsat personligt ejet virksomhed (EMV & I/S) (Link knap til blog) ikke hæfter med din private formue for en eventuel gæld i dit selskab. Hvis noget skulle gå galt, kan du højst risikere at lide et tab af dit indskud i dit IVS Selskab, dog med undtagelse af groft uagtsomhed hvori myndigheden skønner, at der er tale om svig eller decideret svind. Dette er en stor fordel ved et IVS Selskab modsat Personligejet virksomhed (Enkeltmandsvirksomhed og I/S).

Årsregnskab for et IVS Selskab 

Et kapitalselskab har offentlige regnskaber og derved skal et IVS Selskab udarbejde et årsregnskab, godkende det ved en generalforsamling og til sidst indsende det til Erhvervsstyrelsen. Et årsregnskab skal revideres hos enten en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor, der kan foreligge en revisorpåtegning, for at godkende at regnskabet følger §11 og §13 jf. Årsregnskabsloven, som i bund og grund skal udvise et retvisende billede af selskabets regnskab. dog har du mulighed for at fravælge revisionspligten hvis du opfylder de lovmæssige krav (klik her for at se krav). Årsregnskabet skal udarbejdes ligegyldigt om du kan fravælge eller er underlagt revision pligten.

Dit selskabs navn & Binavne

Husk at tjekke op på om dit selskabs navn er optaget eller ej på cvr.dk. Vores system tjekker selv efter, når du indtaster det, dog bør du være opmærksom på om dit navn, i henhold til markedsføringsloven kunne skabe nogle konflikter, hvis det er for tæt på ad et andet brand eller lign.

Binavne bruges til at opkoble flere selskabsnavne på din virksomhed og man kan registrere op til 5 binavne gratis, hvor det derefter koster 1000 kr. pr binavn, dog skal disse navne også være ledige for at kunne registrere dem.

Hvorfor kan jeg ikke stifte ApS selv?

Dansk Selskab sørger for, at alle lovpligtige dokumenter udarbejdes korrekt og registreres digitalt hos Erhvervsstyrelsen til 1495 kr. eks moms.

Selskabsloven stiller krav til, at man besidder indsigt ved stiftelsen af kapitalselskaber. Hvis dette ikke er gældende, kan det have konsekvenser. Bøden der kan forekomme ikke fradragsberettiget. Derfor anbefaler vi, at man overlader denne proces til en kyndig, som man oftest sparer tid og penge på.

Derudover skal selskabskapitalen til et ApS bekræftes og godkendes af en kyndig. Hos Dansk Selskab sørger vi for godkendelse af kapitalen via vores advokats klientkonto, samt udarbejdelse af alle lovpligtige dokumenter.

Hos Dansk Selskab sørger vi for, at alle dokumenter bliver udfyldt korrekt og fejlfrit, så du udelukkende kan fokusere på din forretning.

  Stift Selskab | Stift IVS

Stift Driftsselskab IVS
Kr 995 /eks. moms
 Alle stiftelsesdokumenter
 Kapital DKK 1,-
  Underskriv Digitalt
 Levering Indenfor 24 timer
Stift Holdingselskab IVS
Kr 995 /eks. moms
 Alle stiftelsesdokumenter
 Kapital DKK 1,-
 Underskriv Digitalt
 Levering Indenfor 24 timer