Guide: Omdannelse af IVS til ApS

Guide: Omdannelse af IVS til ApS

Inden d. 9. april 2021 skal du have omdannet dit IVS til ApS. Det er, fordi staten er i færd med at afvikle iværksætterselskabet (IVS) som selskabsform. Har du et IVS, skal du derfor inden for to år have omdannet dit IVS til ApS. Ellers bliver din virksomhed tvangsopløst.

Dansk Selskab har derfor valgt at udarbejde denne guide, som skal guide dig igennem processen, når du går fra IVS til ApS.

Afskaffelsen af IVS

Den 28. februar 2019 fremlagde regeringen et lovforslag om at afskaffe selskabsformen iværksætterselskab (IVS). Forslaget blev vedtaget og trådte i kraft d. 9. april.

Lovforslaget betyder, at du ikke længere kan oprette et IVS, og alle IVS’er skal enten omdannes til anpartsselskaber (ApS’er) eller tvangsopløses inden for 2 år.

Årsagen til at regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet sig for at afskaffe den populære selskabsform er den kritik, IVS også har affødt. Kritikken bygger blandt andet på en analyse af iværksætterselskaber fra 2018, hvor Erhvervsstyrelsen påviste, at selskabsformen havde skabt større risiko for svig end forventet. Med et IVS var det muligt at oprette et selskab med 1 kr. i startkapital, hvorefter der kunne stiftes gæld, som virksomheden ikke kunne tilbagebetale – og stifteren ikke hæftede for personligt.

Jeg har et IVS-selskab – hvad nu?

Efter d. 9. april 2019, er det ikke længere muligt at oprette et IVS.

Hvis du i forvejen har et IVS, kan du frem til d. 9. april 2021 vælge mellem to muligheder: omdan dit IVS til ApS eller opløs dit selskab.

Har du tidligere været forbeholden om at overgå til ApS, fordi kapitalkravet var så højt, er der dog gode nyheder. Lovforslaget, der afskaffede IVS, sænkede også kapitalkravet for anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Vedtagelsen af lovforslaget giver dig to år til at opspare minimumskapitalen på 40.000 kr. – ellers bliver virksomheden tvangsopløst.

Kan dit selskab gøre det, og har virksomheden en sund økonomisk fremtid, er det oplagt at overgå til ApS.

Sådan omdanner du dit IVS til ApS

Der er flere krav til dig, når du skal omdanne dit IVS til ApS.

40.000 kr. i selskabskapital

For det første skal din virksomhed, når det bliver omdannet, have 40.000 kr. i egenkapital. Det betyder ikke, at der skal stå 40.000 kr. på en bankkonto. Du skal i stedet tage dine indtægter og modregne dine udgifter, inklusiv al gæld. Er den endelige sum over 40.000 kr., kan din virksomhed overgå til ApS.

Som IVS er du i forvejen forpligtet til at opspare 25% af selskabets overskud i en såkaldt reserve hvert år. Så selvom du ikke i øjeblikket har kapital nok til at omdanne dit IVS til ApS, behøver du ikke selv skyde flere penge i din virksomhed, hvis din omsætning er høj nok til, at du kan optjene 40.000 i kapital inden 9. april 2021.

Nye vedtægter for ApS

Omdannelsen fra IVS til ApS kræver også, at vedtægterne bliver opdateret, så de opfylder kravene for en ApS. Det er blandt andet ændringerne i virksomhedens indberettede selskabskapital og virksomhedsform, der skal registreres.

Beslutningsreferat om omdannelse fra IVS til ApS

Du skal også kunne dokumentere, at ledelsen har besluttet, at selskabet skal overgå fra IVS til ApS. Dette kræver en generalforsamling.

Du skal afholde en generalforsamling, fordi det er en vidtfavnende beslutning at omdanne en virksomhed fra en selskabsform til en anden. Det er også tilfældet, selv hvis du er eneejer i din virksomhed.

Når beslutningen er taget, skal du udforme et beslutningsreferat, der kan indleveres til Erhvervsstyrelsen, som bekræfter, at virksomhedens ejer/ejere har besluttet, at selskabet skal omdannes til et ApS.

Revisorerklæring om selskabskapital

Når beslutningen er godkendt, skal du også have dokumentation for, at selskabet har tilstrækkelig med selskabskapital til at overgå til ApS-selskabsformen. Dit regnskab skal herefter verificeres af en godkendt revisor. Det er, fordi du i praksis overfører værdien af dit IVS til dit nye ApS.

Hos Dansk Selskab kan vi hjælpe dig med at omdanne din virksomhed fra IVS til ApS. Vi har stor erfaring inden for omdannelse af alle selskabsformer. Vi gennemgår din virksomheds økonomi og udarbejder en erklæring, der bekræfter over for Erhvervsstyrelsen, at dit selskab kan omdannes til en ApS.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.

Det er altid gratis at indlede en dialog med os.