Derfor bør du oprette et holdingselskab

Derfor bør du oprette et holdingselskab

Et holdingselskab er en ekstra ApS eller IVS-selskab, der ejer et eller flere iværksætterselskaber (IVS’er), anpartsselskaber (ApS’er) eller aktieselskaber (A/S’er) – typisk i form af aktier eller anparter. Holdingselskaber “holder” på et eller flere driftsselskaber, der driver mere almindelige former for forretning. De er normalt ikke momsregistreret og bliver derfor ofte brugt til at drive formuepleje og investeringsvirksomhed.

Gode dele ved et holdingselskab:

Formålet med holdingselskaber er at minimere risici for ejerne og sikre gode investeringsmuligheder. Det er fordi konstruktionen har flere skattemæssige fordele.

Hvis holdingselskabet ejer mere end 10% af et driftsselskab, kan udbyttet fra driftsselskabet overføres skattefrit til holdingselskabet. De penge kan bruges til at investere i andre virksomheder eller sikre forrige års overskud, selv hvis det oprindelige driftsselskab går konkurs.

Derfor er det også en stor fordel at oprette et holdingselskab, hvis virksomheden har to eller flere ejere. Hvis hver ejer opretter et holdingselskab, kan de hver især bruge deres andel af overskuddet i andre investeringsmuligheder uden at skulle beskattes personligt.

Som stifter og ejer af dit holdingselskab, anbefaler vi, at du sætter minimum 2.000 kr. ind som egenkapital, og derefter indskyder eller låner kapital til din virksomhed.

Det er vigtigt at overveje, hvorvidt et holdingselskab er rigtigt for din virksomhed. Du kan risikere at blive beskattet, hvis du er sent ude og først opretter et holdingselskab efter du har drevet en driftsvirksomhed.

Sådan fungerer et holdingselskab:

Ved et holdingselskab ejer du et selskab, der så igen ejer andre virksomheder. Dette minimerer risici for dig og kan give flere forretnings- og skattemæssige fordele. For eksempel:

Du skal oprette et ApS-selskab, fordi du gerne vil starte en håndværkervirksomhed. Før du stifter din nye virksomhed, bliver du vejledt af Dansk Selskab, og vi anbefaler, at du først opretter et holdingselskab.

Håndværkervirksomheden bliver en overraskende stor succes, og du vælger derfor efter ét regnskabsår at udlodde udbyttet til dit holdingselskab, hvorefter du opretter en ny driftsvirksomhed under holdingselskabet. Den overførsel er skattefri, fordi den forekommer mellem en driftsvirksomhed og dets holdingselskab. Den nye virksomhed opkøber ejendomme, der derefter udlejer dem som erhvervskontorer.

De to driftsvirksomheder har succes i flere år – især ejendomsvirksomheden. Overskuddet fra dem bliver hvert regnskabsår overført til holdingselskabet, der geninvesterer pengene, hvor det giver mening. Men så indtræffer der en finanskrise, der rammer dem begge.

Håndværkervirksomheden overlever, men desværre er ejendomsselskabet nødt til at lukke og gå konkurs.

Hvis du ikke havde oprettet et holdingselskab, ville udbyttet fra de gode år være tabt. Du ville heller ikke have kunnet bruge det indledende overskud fra håndværkervirksomheden til at oprette ejendomsselskabet, der i flere år gav stort udbytte.

Den ene driftsvirksomhed er derfor beskyttet, og du er sikret muligheden for igen at oprette et nyt ejendomsselskab under bedre økonomiske omstændigheder.

Opret et holdingselskab – fordele og ulemper:

+     Skattefri overførsel af udbyttet

Du er sikret en skattefri overførsel af udbyttet mellem flere driftsvirksomheder, der ligger under dit holdingselskab.

+    Din kapital kan bruges to gange

Hvis du opretter dit holdingselskab samtidig med dit driftsselskab, kan du bruge kapitalen, der var nødvendig ved stiftelsen af dit holdingselskab som kapital til at oprette dit driftsselskab. Du skal derfor ikke bekymre dig om at finde den ekstra kapital.

+      Minimere risici ved investering

Det beskytter også dine interesser, når du skal investere. Det er fordi overskuddet kan trækkes ud af driftsselskabet, for at investere i andre tiltag, såsom værdipapirer, ejendomme eller anden virksomhed mm.

+    Ingen personlig beskatning ved salg af virksomhed

Du opnår også skattefordele ved salg af virksomhed. Hvis du skal sælge en virksomhed ejet af dit holdingselskab, bliver du ikke beskattet privat af salgssummen.

+      Beskytter dit overskud

Overskuddet i virksomheder uden holdingselskaber, der holder på udbyttet, kan forsvinde ved en konkurs. Hvis du har et holdingselskab, kan du hvert år overføre udbyttet fra dit driftsselskab, og derved beskytte dem fra en eventuel konkurs – eller geninvestere dem.

÷      Ekstra omkostninger

Du skal oprette to selskaber, frem for kun ét. Det omfatter også flere stiftelsesomkostninger, såsom gebyrer fra Erhvervsstyrelsen.

÷    Ekstra administrativt arbejde

Du skal drive to selskaber, og ikke kun et. Selvom du med et mindre holdingselskab kan fravælge revision og ansatte, skal du stadig indsende to årsrapporter og årsregnskaber. I det lange løb kan det dog bedre betale sig at starte med at oprette et holdingselskab, da du derved undgå skattemæssige problemer ved at konvertere dit selskab på et senere tidspunkt.

Lad os hjælpe dig

Det kan være svært at beslutte sig om, hvorvidt et holdingselskab er rigtigt for dig. Alle forretninger er naturligvis forskellige, og derfor er du velkommen til at gøre brug af en gratis konsultation hos os, hvis du gerne vil vende din situation med en kyndig ekspert.

Hos Dansk Selskab kan vi oprette dit holdingselskab for dig, men vi tilbyder også en Gør-Det-Selv-løsning fra 695 kr. Her udarbejder vi alle dokumenterne, men vi overlader selve registreringen af selskabet til dig. Det betyder, at når du opretter dit holdingselskab, vil du modtage et CVR nr., som du skal bruge, når du stifter dit driftsselskab.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.

Det er altid gratis at indlede en dialog med os.