Årsregnskab: Alt du skal huske, når du skal indsende dit årsregnskab

Årsregnskab: Alt du skal huske, når du skal indsende dit årsregnskab

Skal du snart til at aflevere dit årsregnskab? Eller vil du bare være sikker på, at du har husket det hele?

Så kan du finde hjælp her. Hos DanskSelskab har vi samlet en kort guide til alle de oplysninger, du har brug for, når du skal lave dit årsregnskab.

Hvad er et årsregnskab?

Årsregnskabet skal afleveres en gang om året til SKAT. 

Et årsregnskab skal give et indblik i din virksomheds eller forenings økonomi i det forgangne år. Det skal derfor vise både hvordan I har brugt jeres midler og hvordan jeres økonomiske situation har set ud det år.

Dit årsregnskab er en del af din organisations årsrapport. Årsregnskabet skal indeholde i hvert fald fire dele:

 • Resultatopgørelsen
 • Balancen
 • Eventuelle noter til regnskabet
 • Regnskabsperioden

Resultatopgørelsen dækker over alle indtægter, udgifter, resultatet af drift før skat og jeres indtjening efter skat. Hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed, hjælper det overblik dig også med at beregne, hvad du skal betale i indkomstskat af dit overskud.

Balancen skal give et overblik over, hvorvidt virksomheden er i besiddelse af aktiver eller passiver, som er med til at bestemme dets værdi.

Noter er en måde, hvorpå du kan uddybe og forklare tal i årsrapporten. Det kan især være nyttigt, hvis virksomheden har investeret i nye projekter eller produkter over de seneste par måneder, og derfor har brugt flere penge, end det hidtil har tjent ind.

Regnskabsperioden skal tydeligt fremgå i årsregnskabet. På den måde ved SKAT, revisorer og andre interessenter, hvilken periode tallene dækker over. Der er typisk tale om en regnskabsperiode på 12 måneder, medmindre du er en nystartet virksomhed. Regnskabsperioden fremgår også ofte i vedtægterne i et stiftelsesdokument, du har lavet, da du først oprettede virksomheden.

Årsregnskabslov

Alle danske virksomheder og andre erhvervsdrivende er omfattet af årsregnskabsloven

Det betyder, at hvis du driver erhverv i Danmark, er du pålagt af loven til at udarbejde et årsregnskab. Det skal vise din virksomheds økonomiske situation og aktiviteter fordelt over et år.

Hvornår skal årsrapporten afleveres?

Regnskabsåret løber fra d. 1. januar til d. 31. december – eller fra d. 1. juli til d. 30. juni.

Du har selv besluttet perioden for dit regnskabsår i din virksomheds vedtægter. 

Dit årsregnskab er en del af din årsrapport. Derfor skal de begge afleveres samtidig.

Frist for årsregnskab

Fristen for aflevering af dit årsregnskab er fem måneder efter regnskabsårets sidste dato. 

Det betyder, at den enten er:

 • 31. maj (hvis dit regnskabsår løber til december)
  eller
 • 30. november (hvis dit regnskabsår løber til juni)

Det er dog typisk en god idé at aflevere i god tid inden. Så undgår du unødig stress eller bekymring.

Sådan laver du dit eget årsregnskab

For at lave dit årsregnskab, skal du først samle og organisere dine bankudskrifter, årsopgørelser fra banken, kasseopgørelser, alle bilag fra årets løb og en oversigt over alle relevante bankkonti.

Herefter skal regnskabet gennemgås, så du ved, at det stemmer overens og du har dokumentation for alle udgifter eller indtægter, der er kommet i årets løb.

Når du har gennemgået dit årsregnskab, skal du ofte have det revideret af en revisor. Det betyder, at en autoriseret revisor gennemgår din årsrapport, og sikrer, at der ikke er mangler eller fejl i regnskabet. Du kan fravælge revision, hvis du kan vise en balancesum på under fire millioner, en nettoomsætning på under otte millioner og hvis du har under 12 ansatte i heltidsbeskæftigelse det regnskabsår.

Når revideringen er overstået, skal du sende årsregnskabet ind til SKAT.

Sådan laver vi dit årsregnskab

Hvis det virker uoverskueligt – eller hvis du blot leder efter en kyndig revisor, kan du altid kontakte DanskSelskab.

Hvis du vælger at få os til at gennemgå og revidere dit årsregnskab, skal du indsende følgende dokumenter:

 • Legitimation for at du ejer virksomheden – kørekort, sygesikring eller pas 
 • Kontoudskrift fra banken for hele perioden
 • Alle bilag der vedrører virksomheden
 • Kasserapporter
 • Årsopgørelser fra banken

Når det er gjort, vil en af vores dygtige revisorer stemme alle udgifter og indtægter af for dig, gennemgå dine bilag og sikre, at alle forhold i dine kasserapporter og årsopgørelser fra banken stemmer overens.

Kort sagt, så tager vi os af det hele. Du skal bare indsende de vigtigste dokumenter til os.

Virker dit årsregnskab overvældende – eller driver du en nystartet virksomhed, og har brug for hjælp med dine stiftelsesdokumenter?Så er du altid velkommen til at kontakte os. Bare klik her. Så ringer vi dig op og hjælper dig på vej med dit årsregnskab.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.

Det er altid gratis at indlede en dialog med os.