Guide til årsrapport: Sådan laver du en god årsrapport

Guide til årsrapport: Sådan laver du en god årsrapport

Alle kapitalselskaber er pålagt under selskabsloven at lave en årsrapport. Det gælder uanset, om du driver et iværksætterselskab (IVS), anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S).

En årsrapport skal give et indblik i din virksomheds økonomi og udvikling. Den består typisk af etårsregnskab, en anvendt regnskabspraksis, en ledelseserklæring, en beskrivelse af virksomhedens hovedaktivitet og eventuelt en revisorerklæring, hvis der er foretaget revision.

Selvom årsrapporten er lovpligtig, betyder det ikke, at du ikke også kan høste fordele af at lave en god årsrapport.

For det første giver du ikke kun staten et godt overblik over din virksomheds økonomi. Du giver også dig selv indsigt i, hvor din virksomhed vækster mest – og hvilke områder, der er plads til forbedring.

For det andet kan du også bruge din årsrapport eksternt, hvis den viser et godt resultat. Du kan bruge den til at markedsføre og brande din virksomhed, hvis rapporten eksempelvis viser, at I har investere i grønne og klimavenlige løsninger. Derudover kan du vise din investeringsplaner for fremtiden frem, hvilket kan have en indflydelse på mulige investorer, ligesom du også kan bruge dem som dokumentation, hvis din virksomhed skal optage et lån.

Hvem skal udarbejde en årsrapport?

Alle kapitalselskaber er forpligtet under selskabsloven til at udarbejde en årsrapport. Den skal indberettes til Erhvervsstyrelsen og er tilgængelig for alle. Årsrapporten er primært rettet mod aktionærer og andre interessenter.

Det kan også være en god idé at lave en årsrapport for personligt ejede virksomheder, såsom en enkeltmandsvirksomhed (EMV) eller en personlig ejet virksomhed (PMV). Med en årsrapport får du nemlig mulighed for at signalere din værdi over for kunder, samarbejdspartnere, presse og andre interessenter. Den åbenhed kan bruges til at markedsføre din virksomhed på positive resultater og investeringsplaner, hvilket kan have en indflydelse på selskabets kreditvilkår eller vækstpriser, såsom Gazelleprisen.

Som lille og mellemstor virksomhed indberetter du din årsrapport digitalt til Erhvervsstyrelsen. Det gør du viaVirk.dk.

Hvad indeholder en god årsrapport?

En god årsrapport skal indeholde et årsregnskab, en regnskabspraksis, en ledelseserklæring og en revisorerklæring.

Årsregnskabet består af fire dele:

●   Resultatopgørelse – indtægter, omkostninger, resultat af drift før skat og indtjening efter skat

●   Balance – overblik over virksomhedens aktiver og passiver

●   Evt. noter – en uddybelse og forklaring af specifikke tal i årsrapporten

●   Regnskabsperiode – typisk 12 måneder, medmindre du er en nystartet virksomhed

Du kan læse mere dybdegående om årsregnskabether.

En regnskabspraksis er en gennemgang af, hvorledes resultatopgørelsen og balance er blevet udregnet. Hvis virksomheden har fået dispensation fra Finansministeriets regler på et eller flere områder skal det beskrives her.

Regnskabspraksissen indbefatter blandt andet din regnskabsklasse; hvilken valuta, der er blevet benyttet og om/hvor virksomheden har foretaget skøn, hvis tallene er usikre eller utilgængelige.

Ledelseserklæringen er en tekst skrevet af ledelsen, hvor de erklærer, at årsregnskabet er retvisende og i overensstemmelse med lovgivningen.

En revisorerklæring er en skriftlig udtalelse fra en autoriseret revisor, som bekræfter, at årsrapporten er retvisende og i overensstemmelse med lovgivningen.

Fem gode tips til din årsrapport

 1. Overhold tidsfristen
  Hvis du ikke overholder tidsfristen, kan det i værste tilfælde føre til tvangsopløsning.

 2. Dokumentér alt – og behold det i mindst ti år
  Gem bilag, fakturaer, regninger, lønseddel, kontoudtog m.m. – og gerne i over ti år. Så er du forberedt, hvis du bliver udvalgt til en pludselig stikprøve fra SKAT.

 3. Bruttoprincippet
  Aktiver og passiver skal opstilles hver for sig. Det skaber et bedre overblik og indsigt i virksomhedens økonomi.

 1. Kontinuitet med den forrige årsrapport
  Årsrapporten skal udregnes på samme vis som det forrige regnskabsårs årsrapport, medmindre der er kommet ændringer i loven, som nødvendiggør en anden tilgang. På den måde er det lettere at se virksomhedens udvikling.

 2. Klart sprog
  Brug aktivt sprog og undgå indforståede fagtermer, medmindre de forklares eller let kan forstås i kontekst. På den måde er årsrapporten letlæselig, hvilket kan være en fordel, hvis du gerne vil have, at andre end Erhvervsstyrelsen læser den.

Er du i tvivl om dit årsregnskab, og vil du gerne have det revideret af en kyndig revisor? Du er altid velkommen til at ringe, så vi kan vejlede dig i den rigtige retning. Klik her for at kontakt os.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.

Det er altid gratis at indlede en dialog med os.