Din guide til et ApS: Dette skal du være opmærksom på

Din guide til et ApS: Dette skal du være opmærksom på

Et ApS er den mest hyppige selskabsform i Danmark, hvor vi i dag har godt 232.000 aktive anpartsselskaber. Der er dog mange særlige regler og forskellige ting, du skal være opmærksom på, inden du stifter et ApS, og når du driver det undervejs. Dansk Selskab vil i dette indlæg gennemgå, hvad du helt nøjagtigt skal være opmærksom på. 

Hvorfor bør man oprette et ApS?

En af de helt store fordele er, at opnår begrænset hæftelse ved at oprette et ApS. Ved oprettelsen af ApS skal I indskyde 40.000 kroner. Disse 40.000 kroner vil være de eneste penge, du reelt mister, hvis selskabet går konkurs. Du kan også drage nytte af en række skattemæssige fordele, hvis anparterne i anpartsselskabet ejes via et eller flere holdingselskaber. Dette kræver naturligvis, at man opnår et overskud i sit ApS, men opnås det, vil man have gode muligheder via sit holdingselskab. Her kan man nemlig anvende sit overskud til at investere – ganske skattefrit. 

Der er således mange fordele ved at oprette et ApS. Det er en stor fordel, at din private formue og økonomi adskilles fra din virksomhed. Opret ApS sammen med Dansk Selskab i dag og gør dig klar til at drive virksomhed på sundere og mere ansvarlig vis. 

Hvordan fungerer udbytte- og skatteregler i et ApS?

Et anpartsselskab bliver beskattet for sig selv, og en ansat ejer vil i selskabet også blive beskattet som almindelig lønmodtager. Det vil sige, at du ligesom en ganske almindelig lønmodtager, skal betale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Det eventuelle overskud i dit anpartsselskab vil ligeledes blive beskattet efter selskabsskattereglerne

Aps

Hvilke dokumenter skal man have styr på i et ApS?

Der findes en række dokumenter, I skal have udfyldt og offentliggjort som en del af at drive et anpartsselskab. Disse er lovkrav. Først og fremmest skal I have udfyldt jeres vedtægter. Vedtægterne handler ganske simpelt om, at ejeren af anpartsselskabet udfylder et dokument, der først og fremmest beskriver formålet for selskabet. Dernæst beskrives og vedtages selskabskapitalen og anparterne i selskabet, samt hvor mange stemmer hver anpart vil give. Det defineres også, hvornår selskabet regnskabsår går fra og til. Med andre ord består vedtægterne af simple forhold for selskabet, som altså er lovkrav at udfylde. 

Det næste I skal have udfyldt er jeres stiftelsesdokument Det er også et simpelt dokument, der eksempelvis skal indeholde selskabets direktør. 

Anpartsselskabets ejerbog er ligeledes lovkrav at udfylde. Denne er blot en oversigt, der identificerer alle kapitalejere samt dennes beholdning af andel og stemmerettigheder. Hvis der er flere ejere i selskabet, skal man også føre en ejeraftale. Den omhandler egentlig blot de spilleregler, der skal gøre sig gældende for jeres fælles drift af det fælles selskab. Det kan eksempelvis omhandle konkurrence- og kundeklausuler, hvis én af ejerne skulle udtræde af selskabet. Her kan det være relevant at implementere ovenstående som en del af ejeraftalen, således at man sikrer sig mod, at vedkommende potentielt skulle tage kunder med i sit eventuelle nye projekt. 

Opret ApS hos Dansk Selskab

Hos Dansk Selskab kan vi hjælpe dig i mål med dit anpartsselskab. Som forklaret før, er der en række lovpligtige dokumenter, og erhvervsstyrelsen kan pålægge gebyrer og bøder, hvis de ikke er udfyldt korrekt. Derfor anbefaler vi, at man benytter sig af professionel hjælp og kyndige fagfolk som os. Vi kan hjælpe dig med hele oprettelsen, og det vil ske ganske fejlfrit, således at du kan fokusere på dét, du er bedst til. Din forretning. 
Du kan læse meget mere om stiftelsen og processen af et anpartsselskab lige her. Skulle du have spørgsmål, eller vil du gerne vide mere, så kan du altid kontakte os. Vi ser frem til at høre fra dig.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.

Det er altid gratis at indlede en dialog med os.