Genoptagelse af Selskab

Genoptagelse af Selskab

Hvad er en genoptagelse af et selskab?

En genoptagelse af et selskab sker, når et selskab er under tvangsopløsning. Selskabet kan i visse tilfælde afbryde skifterettens behandling af tvangsopløsningen, men der er dog nogle grundlæggende betingelser, som skal være opfyldt, før en sådan genoptagelse kan finde sted:

  1. Selskabets ejere skal på en generalforsamling træffe beslutning om at genoptage selskabet. Hvis skifteretten har udnævnt en likvidator, skal vedkommende samtykke i beslutningen.

 

  1. En godkendt revisor skal udarbejde en erklæring om, at selskabskapitalen stadig er til stede i selskabet, og at der ikke er ydet ulovlige lån til selskabets ledelse eller ejere.

 

  1. Årsagen til at selskabet er blevet oversendt til skifteretten skal berigtiges. Hvis selskabet f.eks. er blevet oversendt, fordi selskabet ikke har indberettet sin årsrapport, skal denne indberettes til Erhvervsstyrelsen, før selskabet kan blive genoptaget.

  2. Selskabet må ikke indenfor de sidste 5 år have været oversendt til tvangsopløsning i skifteretten.

 

Anmodning om genoptagelse af et selskab sker gennem Erhvervsstryrelsen på Virk.dk under ”indberet” eller ”genoptag virksomhed”.

Genoptagelse af Selskab

Fra 5.000 kr

ekskl. moms.

Hvad er en tvangsopløsning?

En tvangsopløsning er en tvungen afvikling/nedlukning af et kapitalselskab (IVS, ApS, A/S). Efter afviklingen ophører selskabet med at eksistere, og selskabet kan derfor ikke forsætte med at drive forretning. Tvangsopløsningen kan gennemføres på 3 forskellige måder:

  • Formløs opløsning – bruges typisk, hvis virksomheden ikke har nogle aktiver, som kan finansiere selskabets opløsningsbehandling
  • Konkurs – benyttes hvis selskabets aktiver har en vis værdi, men ikke kan betale kreditorer.
  • Likvidation – benyttes hvis skifteretten vurderer, at selskabets aktivers værdi kan dække omkostningerne ved opløsningsbehandlingen samt gæld til kreditorer.

Tvangsopløsningen foregår således, at Erhvervsstryrelsen sender selskabet til tangsopløsning i skifteretten, hvorefter selskabet har en frist på 3 måneder til at foretage en genoptagning. Hvis genoptagningen sker indenfor 3 måneder, bliver oversendelsen til skifteretten trukket tilbage, hvorefter selskabet kan forsætte med at drive virksomhed.

Hvad kan Dansk Selskab gøre for dig?

Hvis dit selskab bliver oversendt til tvangsopløsning i skifteretten, og du ønsker en genoptagelse, så er en revisor en nødvendighed. Idet genoptagelsen skal ske indenfor 3 måneder, så anbefaler vi, at man hurtigst muligt tager kontakt til en revisor.

Vi, hos Dansk Selskab, er specialister i rådgivning og sparring i sådanne situationer, og vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig igennem hele genoptagelses-processen. Ligeledes vil vi benytte vores erfaring og ekspertise på dette område til at give dig vejledning og råd, således en tvangsopløsning ikke bliver en aktualitet igen.

Ydermere kan vi stå for udarbejdelsen af en erklæring (punkt 2 øverst) som dokumenterer, at selskabskapitalen stadig er til stede i selskabet, samt at der ikke er ydet nogle ulovlige lån til selskabets ledelse eller ejere.

Ovenstående udarbejdes for XX kr., og du er desuden velkommen til at tage kontakt til en uforpligtende snak vedr. din virksomheds situation. Dette gøres her.


Det er altid gratis at indlede en dialog med os.