Omdannelse af selskab

Omdannelse af selskab

Omdannelse af Selskab

Der kommer en tid, hvor en selskabsomdannelse enten er en nødvendighed eller er en beslutning, der gavner virksomheden bedst muligt. Under overvejelserne omkring omdannelsen af sit selskab, er det vigtigt at søge professionel rådgivning inden omdannelsen foretages, da en forkert beslutning eller overset handling, kan have fatale omkostninger.

 

Følgende scenarier er de hyppigste, men ikke de eneste typer af omdannelser som eksisterer:

 1. Omdannelsefra enkeltmandsvirksomhed til ApS eller A/S
 2. Omdannelsefra I/S til ApS eller A/S
 3. Omdannelsefra IVS til ApS
 4. Omdannelsefra ApS til A/S
 5. Omdannelsefra A/S til ApS

 

Bestil en Omdan Selskab nu

Fra 7.499 kr

Ekskl. moms

Bestil

 

Hvad skal der til for at omdanne sit selskab?

For at kunne omdanne et selskab fra f.eks. IVS til ApS skal selskabskapitalen mindst udgøre 50.000 kr. på omdannelsestidspunktet. Dette er ikke blot et spørgsmål om at der står 50.000 kr. på en bankkonto. Det er indtægter fratrukket udgifter, samt al gæld til SKAT, moms, kreditorer mm.

Der er mere arbejde i det end blot at stifte et selskab. Hvert år skal man som et IVS opspare 25% af sit overskud, også kaldet “reserve”, og dermed er der hvert år også en deadline og tidsfrist for, hvornår man må omdanne sit selskab.

Deadline for omdannelse

Det er kun muligt at anmode om en omdannelse i de første 6 måneder pr. påbegyndt kalenderår.

Der skal udarbejdes et årsregnskab, for at vise at der er en positiv drift, hvorefter man kan se om der er tilstrækkelig kapital eller om der skal indskydes mere kapital i selskabet. For at illustrere det med opsparingen af kapitalen, kan man dele det op i 3 kasser:

Kasse 1 : Indskud
Kasse 2 : Drift/Resultat
Kasse 3 : Opsparring.

Du starter et transportfirma som et IVS og indskyder ved opstart 2000 kr. i selskabskapital.

Kasse 1 = 2000 kr.

 

Nu er der gået et år og du har gennem driften skabt et resultat efter skat og har dermed 28.000 kr. i banken.

Kasse 2 = 28.000 Kr.

 

Du er dermed forpligtet til som minimum at tage 25% af dit overskud og indsætte det på din opsparing.

Kasse 3 = 28.000*0,25 = 7000 kr.

 

Dvs. mindst 7000 kr. skal indsættes i ens såkaldte opsparing, men man er velkommen til at indsætte mere.

Når regnskabet er stillet op som foroven, tager man udgangspunkt i selve summen af “Kasse 1 og Kasse 3”. I dette eksempel er summen af kasse 1 og kasse 3; 2000+7000 = 9000 kr. Dermed er det ikke muligt at omdanne på nuværende tidspunkt, fordi selskabskapitalen ikke er på min. 50.000 kr.

Hvad gør man, når summen ikke er stor nok, men man føler sig nødsaget til at omdanne?

En ting man kan gøre, er bl.a. at indskyde mere kapital i selskabet og dermed øge kasse 1.

Derudover er det, for omdannelse af IVS til ApS, et krav at der udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand jf. § 37 vedr. om kapitalen er til stede. Det officielle udtryk er: ”uvildige, sagkyndige vurderingsmænd” og er hyppigst registrerede revisorer, statsautoriserede revisorer og advokater, som kan godkende kapitalen.

Denne erklæring dækker over alle de poster der skal godkendes, før man må træffe beslutning om omdannelse af sit selskab.

Og til sidst…

Skal selskabets vedtægter redigeres og optimeres, for at kunne omdanne IVS til ApS. Alle krav skal opfyldes og dermed analyserer man de tidligere vedtægter og udarbejder de nye. Noget som nok er mere krævende, hvis man er flere ejere i selskabet fremfor blot sig selv. Herefter skal det meldes til Erhvervsstyrelsen og bliver derefter registreret, godkendt og synliggjort på VIRK.dk og CVR.dk.

 

Bestil en Omdan Selskab nu

Fra 7.499 kr

Ekskl. moms

Bestil

Skattefri Omdannelse Fra Personligt ejet virksomhed til Selskabsform 

Senest en måned efter omdannelsen af selskabet, skal du sende disse papirer til SKAT:

 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Vurderingsberetning
 • Åbningsbalance
 • Dokumentation som viser, at selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen, fx et sammenskrevet resumé
 • Opgørelse over aktiernes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum
 • Opgørelse over udligningsbeløb, hvis den omdannede virksomhed ejes af flere ejere.
Papirerne sendes til: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing

Frist for omdannelse

Omdannelsen skal finde sted senest seks måneder efter statusdagen for sidste årsregnskab. Det betyder f.eks., at hvis dit regnskabsår slutter den 31. december, skal du senest omdanne din virksomhed den 30. juni året efter

Du skal registrere dit nye selskab

Som hovedregel skal du registrere det nye selskab med de samme pligter, som din personligt ejede virksomhed. Typisk skal selskabet tilmeldes eIndkomst, moms og lønsum, afgifter m.v. Du kan få din rådgiver (fx revisor eller advokat) til at registrere selskabet ved at give rådgiveren en fuldmagt i stiftelsesdokumentet.

Du skal afmelde din personligt ejede virksomhed

Hvis du ikke længere driver personligt ejet virksomhed er det vigtigt, at du afmelder og lukker din personlige virksomheds CVR-nummer. Du vil i en periode herefter stadig kunne bruge din virksomheds CVR-nummer til at indberette i TastSelv.

Du skal ændre din forskudsopgørelse

Du skal ændre din forskudsopgørelse i TastSelv, fordi du fremover har lønindkomst i stedet for indkomst fra virksomhed. Som hovedregel går du fra at være selvstændig erhvervsdrivende til at være lønmodtager fra den dato, hvor selskabet bliver stiftet.

 • Du finder de relevante rubrikker under selvstændig erhvervsdrivende og udligningsordning for kunstnere.
 • Du skal i rubrik 10 skrive den løn, som du regner med at få fra selskabet indeværende- og næste år.
 • Du skal i rubrik 221 slette overskuddet af den virksomhed, som du omdanner til selskab.
 • Du skal ændre de øvrige rubrikker om virksomheden – for eksempel rubrik 237; renteindtægter og rubrik 488; renteudgifter.
 • Hvis du ikke har andre virksomheder, som du driver som selvstændig, skal du oplyse, at du fra næste år er lønmodtager (hovedaktionær). Det gør du ved at svare på spørgsmålene under virksomhedsophør.

Omregistrering af aktiver og passiver, fx biler og ejendomme

Det er vigtigt, at du sørger for at omregistrere ejer- og skyldforhold af de værdier og gældsposter, som du har overført til selskabet.

 • Ejer du f.eks. biler i din virksomhed, skal de omregistreres til selskabet.
 • Ejer du ejendomme i din virksomhed, skal de tinglyses som ejerskiftet til selskabet.
 • Skylder din virksomhed penge f.eks. via kassekredit eller realkredit, skal det også omregistreres til selskabet. Det gør du hos din bank eller realkreditinstitut.

Tilmeld selskabet til eIndkomst


Som hovedregel går du fra at være selvstændig erhvervsdrivende til at være lønmodtager fra den dato, hvor selskabet bliver stiftet. Selskabet skal derfor tilmelde sig eIndkomst via TastSelv Erhverv.Selskabet skal indeholde A-skat og AM-bidrag.Den første indberetning til eIndkomst skal indeholde:

 • De skattepligtige hævninger, du har foretaget i din personlige virksomhed, indtil selskabet blev stiftet (selskabet skal indberette dem som B-indkomst).
 • Den forholdsmæssige værdi af fri bil, multimedier til rådighed mm.

Hvis du har ansatte i din personlige virksomhed, skal du fremover indberette løn, A-skat og AM-bidrag under selskabets CVR-nummer. Løn, A-skat og AM-bidrag, der er udbetalt indtil stiftelsen af selskabet, skal du indberette under din personlige virksomheds CVR-nummer.

Moms og lønsumsafgift

Hvis din personlige virksomhed er moms- eller lønsumsafgiftspligtig, skal du indberette moms og lønsumsafgift på din virksomheds CVR-nummer, indtil selskabet er stiftet. Derefter skal du indberette på selskabets CVR-nummer.

Omdannelsen er skattefri

Omdanner du din personligt ejede virksomhed, skal du som udgangspunkt ikke betale skat af det.

Du kommer først til at betale skat af din fortjeneste, hvis du på et tidspunkt afstår aktierne i selskabet. Du skal beholde en kopi af opgørelsen af aktiernes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum. Den skal du bruge som dokumentation til at beregne din fortjeneste, hvis du sælger.

 

Bestil en Omdan Selskab nu

Fra 7.499 kr

Ekskl. moms

Bestil


Det er altid gratis at indlede en dialog med os.