Stift Selskab

Stift ApS

Gør-det-selv
Kr599 / ekskl. moms
 • Drifts - eller Holdingselskab
 • ALLE STIFTELSESDOKUMENTER
 • KAPITAL DKK 40.000,-
 • UNDERSKRIV DIGITALT
 • LEVERING INDENFOR 12 TIMER

Stift ApS

Driftsselskab
Kr1.495 / ekskl. moms
 • Drifts - eller Holdingselskab
 • ALLE STIFTELSESDOKUMENTER
 • KAPITAL DKK 40.000,-
 • UNDERSKRIV DIGITALT
 • LEVERING INDENFOR 12 TIMER

Stift ApS

Holdingselskab
Kr1.495 / ekskl. moms
 • Drifts - eller Holdingselskab
 • ALLE STIFTELSESDOKUMENTER
 • KAPITAL DKK 40.000,-
 • UNDERSKRIV DIGITALT
 • LEVERING INDENFOR 12 TIMER
omdam selskab

Læs mere på Stift APS

Gratis Dialog

FORMIDABEL SERVICE OG...

Hvorfor stifte et ApS Holding Selskab?  

Et holdingselskab er blot et ekstra ApS eller IVS, som har det primære formål at eje et eller flere iværksætterselskaber (IVS’er), anpartsselskaber (ApS’er) eller aktieselskaber (A/S’er).

Holdingselskabet er normalt ikke momsregistreret og bliver typisk brugt til at drive formuepleje og investeringsvirksomhed.

Du ejer holdingselskabet, som ejer et eller flere af dine driftsselskaber. Dette kan give flere forretnings- og skattemæssige fordele:

Fordele:

 • Overfør udbytte skattefrit op i holdingselskabet
 • Minimér risici
 • Opnå skattefordele ved salg af virksomhed

Som privatperson er det bl.a. en fordel, hvis du skal sælge dit driftsselskab og ikke ønsker at blive beskattet privat af hele salgssummen.

Det kan også være en fordel, hvis du ønsker at trække dit overskud ud af driftsselskabet for at investere i andre tiltag såsom værdipapirer, ejendomme eller anden virksomhed etc.

Ulemper:

 • Der kan være ekstra omkostninger forbundet.

I det lange perspektiv kan det bedre betale sig at starte med at stifte et holdingselskab, da det kan give skattemæssige problemer at gøre det på et senere tidspunkt. Dog skal det siges, at alle forretninger er forskellige og du er derfor mere end velkommen til at gøre brug af en gratis konsultation for at få mere indsigt.

Hvad er et ApS? (Anpartsselskab)

Et ApS er et meget almindeligt valg af selskabsform. Når man stifter et ApS er indskudskravet minimum 50.000 kr., som enten kan føres ind kontant igennem en klientkonto eller via apportindskud, hvor ens aktiver (værdier) værdiansættes af en kyndig revisor, som derefter kan godkende, at selskabskapitalen er tilstede.

Ligesom i et IVS, er der tale om begrænset hæftelse, hvilket vil sige, at du modsat en personligt ejet virksomhed, ikke hæfter med din private formue, men derimod med dit selskabs aktiver (værdier) og indskud.

Et ApS har muligheden for at have en eller flere ejere, som både kan være private personer samt selvstændige juridiske enheder (virksomheder såsom et holdingselskab).

Hvorfor kan jeg ikke stifte ApS selv?

Dansk Selskab sørger for, at alle lovpligtige dokumenter udarbejdes og registreres korrekt og digitalt hos Erhvervsstyrelsen til 1495 kr. ex. moms.

Selskabsloven stiller krav til, at man besidder indsigt ved stiftelsen af kapitalselskaber. Hvis dette ikke er gældende, kan det have konsekvenser. Bøder der kan forekomme er ikke fradragsberettiget. Derfor anbefaler vi, at man overlader denne proces til en kyndig, som man oftest sparer tid og penge på.

Derudover skal selskabskapitalen til et ApS bekræftes og godkendes af en kyndig. Hos Dansk Selskab sørger vi for godkendelse af kapitalen via vores advokats klientkonto, samt for udarbejdelse af alle lovpligtige dokumenter.

Hos Dansk Selskab sørger vi for, at alle dokumenter bliver udfyldt korrekt og fejlfrit, så du udelukkende kan fokusere på din forretning.

Selskabskapitalen i et ApS

Kapitalkravet for at stifte et ApS er på minimum 50.000 kr., som skal kunne dokumenteres af en kyndig ved selskabets stiftelse. Dvs. at du som privatperson eller virksomhedsejer ikke kan godkende kapitalen selv.

Det er et lovkrav, at selskabskapitalen for anpartsselskaber bekræftes af en kyndig. Bekræftelsen foretages hos Dansk Selskab af vores samarbejdspartner; InAdvokaterne. Når du har modtaget CVR-nummer, opretter du en bankkonto til selskabet, hvorefter InAdvokaterne tilbagefører kapitalen ind på den retsmæssige erhvervskonto.

Skal der være en direktion og bestyrelse i et ApS?

Når der stiftes et ApS, skal der udvælges en eller flere direktører i ledelsen. Den/disse medtager sig ansvaret for virksomhedens fremtid. Dog er det ikke et krav med en bestyrelse i et ApS. Der kan derudover udarbejdes en direktør kontrakt læs mere…

Er der begrænset hæftelse i et ApS?

Begrænset hæftelse betyder, at du, modsat en personligt ejet virksomhed (EMV & I/S), ikke hæfter med din private formue for en eventuel gæld i dit selskab. Hvis noget skulle gå galt, kan du højst risikere at lide et tab af dit indskud i dit IVS, dog med undtagelse af groft uagtsomhed, hvor myndigheden skønner, at der er tale om svig eller decideret svind. Dette er en stor fordel ved et ApS kontra en personligt ejet virksomhed (enkeltmandsvirksomhed og I/S).

Årsregnskab for et ApS Selskab

Et kapitalselskab har offentlige regnskaber og derved skal et IVS udarbejde et årsregnskab, godkende det ved en generalforsamling og til sidst indsende det til Erhvervsstyrelsen. Et årsregnskab skal revideres hos enten en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor, der kan foreligge en revisorpåtegning, for at godkende, at regnskabet følger §11 og §13 jf. årsregnskabsloven, som i bund og grund skal udvise et retvisende billede af selskabets regnskab. Dog har du mulighed for at fravælge revisionspligten, hvis du opfylder de lovmæssige krav (klik her for at se krav). Årsregnskabet skal udarbejdes, ligegyldigt om du kan fravælge eller er underlagt revision pligten.

Kan jeg fravælge revision?

Hvis du fravælger revision for dit selskab, skal det fremgå i dine vedtægter og stiftelsesdokumenter, ellers kan du risikere at få forhøjede administrationsomkostninger til revision. Du skal dog være opmærksom på, at et IVS vil blive underlagt revisionspligt, hvis der ved udgangen af to regnskabsår i træk, overskrider 2 ud af de 3 følgende grænsestørrelser:

 • En balancesum på 4 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Hvis du vurderer, at din virksomhed overstiger 2 ud af de 3 ovenstående punkter, indenfor to regnskabsår i træk, skal du tilvælge revision. Du kan fravælge, hvis du vurderer, at din virksomhed ikke gør. Vi sørger for, at det bliver registreret korrekt hos Erhvervsstyrelsen.

Dit selskabs navn & binavne

Husk at tjekke op på, om dit selskabsnavn er optaget. Det gør du på CVR.dk. Vores system tjekker automatisk tilgængeligheden, når du indtaster det, dog bør du være opmærksom på om dit navn, i henhold til markedsføringsloven, kunne skabe nogle konflikter, hvis det ligger for tæt på op ad et andet brand.

Binavne bruges til at koble flere selskabsnavne op på din virksomhed, og man kan registrere op til 5 binavne gratis, hvorefter det koster 1000 kr. pr. binavn. Dog skal disse navne også være ledige, for at kunne registrere dem.

Binavne bruges til at opkoble flere selskabsnavne på din virksomhed og man kan registrere op til 5 binavne gratis, hvorefter det derefter koster 1.000 kr. pr. binavn. Dog skal disse navne også være ledige, for at de kan registreres.

Krav ved stiftelse af anpartsselskab

Der skal udarbejdes et stiftelsesdokument med tilhørende vedtægter. Når selskabet er oprettet, skal der herudover føres en såkaldt ejerbog.

Ligeledes er der et krav om, at der skal være en ledelse med en direktion eller en bestyrelse, som skal underskrive årsregnskabet hvert år. Dermed påtager direktionen eller den tegningsberettigede sig ansvaret for, at selskabets regnskaber udviser et retvisende billede og er udarbejdet korrekt.

Regnskabet, som bliver udarbejdet, bliver offentliggjort på CVR.dk og som hovedregel skal dette udarbejdes og revideres af en revisor.

Desuden er et ApS underlagt bogføringsloven og skal udarbejdes efter de gældende love og regler.

Stift ApS

Gør-det-selv
Kr599 / ekskl. moms
 • Drifts - eller Holdingselskab
 • ALLE STIFTELSESDOKUMENTER
 • KAPITAL DKK 40.000,-
 • GODKENDELSE AF KAPITAL
 • UNDERSKRIV DIGITALT
 • LEVERING INDENFOR 12 TIMER

Stift APS

Driftsselskab
Kr1.495 / ekskl. moms
 • Drifts - eller Holdingselskab
 • ALLE STIFTELSESDOKUMENTER
 • KAPITAL DKK 40.000,-
 • GODKENDELSE AF KAPITAL
 • UNDERSKRIV DIGITALT
 • LEVERING INDENFOR 12 TIMER

Stift APS

Holdingselskab
Kr1.495 / ekskl. moms
 • Drifts - eller Holdingselskab
 • ALLE STIFTELSESDOKUMENTER
 • KAPITAL DKK 40.000,-
 • GODKENDELSE AF KAPITAL
 • UNDERSKRIV DIGITALT
 • LEVERING INDENFOR 12 TIMER

Det er altid gratis at indlede en dialog med os.