Tvangsopløsning af selskab

En tvangsopløsning er, når et kapitalselskab såsom et iværksætterselskab (IVS), anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S) tvinges til at blive afviklet. Det betyder, at selskabet bliver lukket, og dets aktiver bliver brugt til at indfri selskabets forpligtelser og gæld.

Tvangsopløsningen sker, fordi selskabet ikke har overholdt lovgivningens krav, heriblandt selskabsloven. Det kan eksempelvis være:

●   Selskabet eller virksomheden har ikke den ledelse, som den er forpligtet til under loven

●   Selskabet eller virksomheden har ikke den ledelse, det har angivet i vedtægterne

●   Selskabet eller virksomheden har ikke anmeldt en revisor, selvom det er revisionspligtigt

●   Årsrapporten er mangelfuld eller ikke sendt ind til Erhvervsstyrelsen i tide

●   Selskabet eller virksomheden har oparbejdet for stor en gæld

Hvis du har nogen tvivl om, hvordan du mest fordelagtigt lukker dit selskab, kan du finde hjælp hos os. Du kan læse mere om, hvordan du lukker dit selskab her ellerkontakte os for en gratis vurderingssamtale.

Sådan foregår en tvangsopløsning

Hos Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen bestemmer om et selskab eller en virksomhed skal tvangsopløses. Hvis Erhvervsstyrelsen beslutter, at dette er tilfældet, skal selskabets ledelse og eventuelle revisor fratræde – medmindre ledelsen og revisoren i forvejen er fratrådt.

En tvangsopløsning har betydning for virksomhedens virke og drift. Efter Erhvervsstyrelsens beslutning må bestyrelse og direktionen kun udføre handlinger, der er absolut nødvendige og ikke til skade for selskabet eller dets kreditorer.

Dernæst sender Erhvervsstyrelsen sagen videre til skifteretten i den retskreds, virksomheden har hovedadresse.

I skifteretten

I skifteretten bliver sagen behandlet, og skifteretten tager sig til slut af tvangsopløsningen af selskabet.

Skifteretten vil under sagen typisk indkalde en repræsentant for selskabets ledelse, såsom et bestyrelsesmedlem eller den seneste direktør. De skal give et overblik over og indsigt i selskabets formue, aktiver, passiver og andre forhold. Det betyder grundlæggende set, at de skal forklare, hvordan selskabet bliver drevet og hvorfor lovbruddet har fundet sted.

På baggrund af disse informationer og informationer, skifteretten har modtaget fra Erhvervsstyrelsen, vil de beslutte om selskabet endnu kan nå at rette op på fejlen. Hvis der stadig er mulighed for at redde virksomheden, vil der skulle arbejdes seriøst med at udbedre fejltagelsen – ofte i samarbejde med en advokat eller revisor.

Hvis skifteretten ikke skønner, at dette er muligt, beslutter de endegyldigt, at selskabet skal tvangsopløses. Det kan gøres på tre forskellige måder:

  1. Formløs opløsning
  2. Konkurs
  3. Likvidation

Formløs opløsning

Ved en formløs opløsning bliver selskabet lukket uden at skifteretten egentlig behandler boet. Det sker som oftest, fordi selskabet ikke har nogen aktiver, der kan dække omkostningerne ved en opløsning.

For virksomheden betyder det, at den bliver lukket uden videre sagsbehandling.

Konkurs

En konkurs sker, hvis selskabet er insolvent. Det betyder, at virksomheden har gæld, den ikke kan betale.

For virksomheden betyder det, at skifteretten udpeger en kurator, som står for at sælge ud af de aktiver, selskabet endnu har, så kreditorerne så vidt som muligt kan betales. Kuratoren sikrer, at kreditorerne ikke skal slås om, hvem der først skal betales og hvor meget. Når der ikke længere er nogen aktiver, lukker selskabet, og gælden frafalder.

Som kapitalselskab skal ejeren eller ejerne ikke hæfte personligt, og de er derfor ikke forpligtet til at bruge deres personlige formue på at betale selskabets gæld.

Likvidation

Likvidation hænder, hvis selskabet er solvent. Det betyder, at det kan betale sin gæld og omkostningerne ved en opløsningsbehandling. Denne form for tvangsopløsning bliver også valgt, hvis der mangler informationer om selskabets aktiver, men skifteretten skønner, at selskabet kan dække sin gæld.

Kontakt os for rådgivning og vejledning ved tvangsopløsning

Det absolut bedste du kan gøre er at undgå overhovedet at komme i en situation, hvor dit selskab skal tvangsopløses. Det er derfor vigtigt, at du overholder selskabslovens regler og opsøger vejledning og rådgivning, hvis der er noget, du er i tvivl om. Men hvis du er i tvivl om, hvordan du gør det, eller står over for en tvangsopløsning, er du velkommen til at kontakte Dansk Selskab foren gratis vurderingssamtale.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.

Det er altid gratis at indlede en dialog med os.