Nedlukning af Selskab

Nedlukning af selskab

Husk at få professionel hjælp før du lukker dit selskab, ellers kan konsekvenserne være fatale. Det er dumt at gå konkurs med sit navn på sin egen adresse. Bestil gratis, en kortfattet vurderingssamtale over telefon, klik her.
 
Der findes nogle forskellige måder at lukke sit selskab på, og at vælge den rigtige kan godt være svær, men en af metoderne er via en Betalingserklæring.

Hvis jeg skal lukke, hvad gør Dansk Selskab for mig? 

nedlukning, nedluk, selskab, dansk selskab, virksomhed, selskab, case, lukke ned, løsning, rådgivning, revision, revisor, få professionel hjælp

Nedlukning af selskab

Fra 2.499 kr

ekskl. moms.

Bestil

 

Betalingserklæring 

 
Med en betalingserklæring fra Erhvervstyrelsen og en erklæring fra SKAT skal man være opmærksom på, om der er nogen gæld, inden man lukker sit selskab. For at kunne lukke sit selskab, skal man tilkendegive, at al gæld er betalt til kreditorer, SKAT mm. i forbindelse med sin nedlukning af sit selskab.
 
Hvis det viser sig, at selskabet ikke er i stand til at betale gæld til kreditorer, SKAT mm. og er insolvent som følge af, at selskabet skal gennem en konkurs.
 
Denne type nedlukning via en betalingserklæring fra Erhvervstyrelsen er kun berettiget til kapitalselskaber, Iværksætterselskab (IVS), Anpartsselskab (ApS) og Aktieselskab (A/S).

Fordelen ved en begrænset hæftelse ophører. Dermed hæfter alle i ejerkredsen personligt, hvis der skulle være en resterende gæld, når man benytter sig af ‘Nedlukning med betalingserklæring’. Derfor kan det anbefales, hvis man som ejer eller ejerkreds er meget i tvivl om økonomien, bør man overveje likvidation i stedet for.
 
Du bør i forbindelse med en nedlukning få noget rådgivning eller vejledning, før du foretager en handling, da konsekvensen kan være omfattende.
 
Nedlukning via en betalingserklæring er mere enkel end likvidation af et selskab. Likvidation af et selskab er dog en mere sikker løsning, da ved en likvidation bliver sagen ikke åbnet op igen. Hvis man har lukket sit selskab via en betalingserklæring, og der pludselig dukker kreditorer op, som med dokumentation kan fremvise, at der er tale om et skyldigt beløb, så hæfter man som ejer(e) solidarisk, uanset om man var velvidende om gælden eller ej. Man kan godt, ved betalingserklæringen vælge fordelingen af ansvaret ved en opståen gæld.
 
 

 


Det er altid gratis at indlede en dialog med os.