Omdannelse af Selskab

Fra: 7.499 kr.

Hos Dansk Selskab

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Fra: 7.499 kr.​

Hos Dansk Selskab

Omdannelse af Selskab

Der kommer en tid, hvori en selskabsomdannelse enten er nødvendig eller en beslutning, der er for virksomhedens eget bedste. Under overvejelserne omkring omdannelse af selskab er det vigtigt at søge professionel rådgivning inden, da en forkert beslutning eller overset handling, kan have fatale omkostninger forbundet til sig.
Følgende scenarier er de hyppige, men ikke de eneste typer omdannelser der eksistere.
 
 1. Omdannelse fra Enkeltmandsvirksomhed til ApS eller A/S
 2. Omdannelse fra I/S til ApS eller A/S
 3. Omdannelse fra IVS til ApS
 4. Omdannelse fra Aps til A/S
 5. Omdannelse fra A/S til ApS
 

Hvad skal der til for at omdanne sit selskab?

For at kunne omdanne et selskab fra f.eks. IVS til ApS skal selskabskapitalen mindst udgøre 40.000 kr. på omdannelsestidspunktet. Dette er ikke blot et spørgsmål om, at der står 40.000 kr. på en bankkonto. Det er indtægter fratrukket udgifter, samt al gæld til SKAT, moms, kreditorer mm.
 
Der er mere arbejde i det end blot at stifte et selskab. Hvert år skal man som et IVS, spare 25% op af sit overskud, også kaldet “reserve”, og derved er der også en deadline og en tidsfrist hvert år, for hvornår man må omdanne sit selskab.

Deadline for omdannelse

Det er kun en muligt at anmode om en omdannelse i de første 6 måneder pr. påbegyndt kalenderår.
 
Der skal udarbejdes et årsregnskab, for at kunne se, at der er en positiv drift, hvorefter man kan se om kapitalen er tilstede eller om der skal indskydes mere kapital ind i selskabet for at kunne lave omdannelsen.
 
For at illustrere det med opsparringen af kapitalen kan man deler det op i 3 kasser
 
Kasse 1 : Indskud
Kasse 2 : Drift/Resultat
Kasse 3 : Opsparring.
 
Du starter et transport firma som et IVS og indskyder ved opstart 2000 kr. i selskabskapital.
 
Kasse 1 = 2000 kr.
 
Nu er der gået et år og du har gennem driften skabt et resultat efter skat og dermed 28.000 kr. i banken.
 
Kasse 2 = 28.000 Kr.
 
Du er dermed forpligtet til, som minimum at tag 25% af dit overskud og indsætte det i din opsparrings kasse.
 
Kasse 3 = 28.000*0,25 = 7000 kr.
 
Dvs. mindst 7000 kr. skal indsættes i ens såkaldte Opsparing, men er velkommen til at indsætte mere.
 
Når alt regnskab er stillet op, som foroven, tager man udgangspunkt i selve summen af “Kasse 1 og Kasse 3”. I dette eksempel er summen af Kasse 1 og Kasse 3 2000+7000 = 9000 Kr. Dermed er det ikke muligt at omdanne op nuværende tidspunkt, fordi selskabskapitalen ikke er på min. 40.000 kr.

Hvad gør man så, når summen ikke er nok, men man føler sig nødsaget til at omdanne?

En ting kan man gøre er bl.a at indskyde mere kapital i selskabet og dermed øge Kasse 1 og dermed træffe en beslutning om at omdanne selskabet.
 
Derudover for at omdanne IVS til APS, er det et krav, at der udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand, jf. § 37, om kapitalen er til stede. Det officielle udtryk er: Uvildige, sagkyndige vurderingsmænd” og er hyppigst Reg. Revisorer, Statsautoriserede revisorer og Advokater, som kan godkende kapitalen.
 
I det hele taget bliver der udarbejdet en erklæring, som egentlig dækker over alle de poster der skal godkendes før man må træffe beslutning om at omdanne sit selskab.

Og til sidst…

Skal selskabets vedtægter redigeres og optimeres, for at kunne omdanne IVS til APS. Alle krav skal opfyldes og dermed analysere man de tidligere vedtægter og udarbejder de nye, som nok er mere krævende hvis man er flere ejere i selskabet, end hvis man blot er sig selv. Herefter skal det anmeldes til erhvervstyrelsen og bliver registreret, godkendt og synliggjort på virk.dk og cvr.dk
 

Skattefri Omdannelse Fra Personligt ejet virksomhed til Selskabsform

Senest en måned efter omdannelsen af selskabet, skal du sende disse papirer til SKAT:
 
 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Vurderingsberetning
 • Åbningsbalance
 • Dokumentation for at selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen, fx et sammenskrevet resumé
 • Opgørelse over aktiernes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum
 • Opgørelse over udligningsbeløb, hvis den omdannede virksomhed ejes af flere ejere.
 •  
Papirerne sendes til: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing

Frist for omdannelse

Omdannelsen skal finde sted senest seks måneder efter statusdagen for sidste årsregnskab. Det betyder fx at hvis dit regnskabsår slutter den 31. december, skal du senest omdanne din virksomhed den 30. juni året efter.

Du skal registrere dit nye selskab

Som hovedregel skal du registrere det nye selskab med de samme pligter, som din personligt ejede virksomhed. Typisk skal selskabet tilmeldes eIndkomst, moms og lønsum, afgifter m.v. Du kan få din rådgiver (fx revisor eller advokat) til at registrere selskabet ved at give rådgiveren en fuldmagt i stiftelsesdokumentet.

Du skal afmelde din personligt ejede virksomhed

Hvis du ikke længere driver personlig virksomhed, er det vigtigt at du afmelder og lukker din personlige virksomheds cvr-nummer. Du vil i en periode herefter stadig kunne bruge din virksomheds cvr-nummer til at indberette i TastSelv.

Du skal ændre din forskudsopgørelse

Du skal ændre din forskudsopgørelse i TastSelv, fordi du fremover har lønindkomst i stedet for indkomst fra virksomhed. Som hovedregel går du fra at være selvstændig erhvervsdrivende til at være lønmodtager fra den dato, selskabet bliver stiftet.
 
 • Du finder de relevante rubrikker under Selvstændigt erhvervsdrivende og udligningsordning for kunstnere.
 • Du skal i rubrik 10 skrive den løn, du regner med at få fra selskabet i år og næste år.
 • Du skal i rubrik 221 slette overskuddet af den virksomhed, du omdanner til selskab.
 • Du skal ændre de øvrige rubrikker om virksomheden – for eksempel rubrik 237 Renteindtægter og rubrik 488 Renteudgifter.
 • Hvis du ikke har andre virksomheder, som du driver som selvstændig, skal du oplyse, at du fra næste år er lønmodtager (hovedaktionær). Det gør du under ved at svare på spørgsmålene under Virksomhedsophør.

Omregistrering af aktiver og passiver, fx biler og ejendomme

Det er vigtigt, at du sørger for at omregistrere ejer- og skyldforhold af de værdier og gældsposter, du har overført til selskabet.

 • Ejer du fx biler i din virksomhed skal de omregistreres til selskabet.
 • Ejer du ejendomme i din virksomhed, skal de tinglyses som ejerskiftet til selskabet.
 • Skylder din virksomhed penge fx via kassekredit eller realkredit, skal det også omregistreres til selskabet. Det gør du hos din bank eller Realkreditinstitut.

Tilmeld selskabet til eIndkomst

Som hovedregel går du fra at være selvstændig erhvervsdrivende til at være lønmodtager fra den dato, selskabet bliver stiftet. Selskabet skal derfor tilmelde sig eIndkomst via TastSelv Erhverv.
 
Selskabet skal indeholde A-skat og AM-bidrag.
 
Den første indberetning til eIndkomst skal indeholde:
 
 • De skattepligtige hævninger, du har foretaget i din personlige virksomhed, indtil selskabet blev stiftet (selskabet skal indberette dem som B-indkomst).
 • Den forholdsmæssige værdi af fri bil, multimedier til rådighed med videre.

 

Hvis du har ansatte i din personlige virksomhed, skal du fremover indberette løn, A-skat og AM-bidrag under selskabets cvr-nummer. Løn, A-skat og AM-bidrag, der er udbetalt indtil stiftelsen af selskabet, skal du indberette under din personlige virksomheds cvr-nummer.

Moms og lønsumsafgift

Hvis din personlige virksomhed er moms- eller lønsumsafgiftspligtig, skal du indberette moms og lønsumsafgift på din virksomheds cvr-nummer, indtil selskabet er stiftet. Derefter skal du indberette på selskabets cvr-nummer.

Omdannelsen er skattefri

Omdanner du din personligt ejede virksomhed, skal du som udgangspunkt ikke betale skat af det.
Du kommer først til at betale skat af din fortjeneste, hvis du på et tidspunkt afstår aktierne i selskabet. Du skal beholde en kopi af opgørelsen af aktiernes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum. Den skal du bruge som dokumentation til at beregne din fortjeneste, hvis du sælger.

Få dine dokumenter på under 15 minutter!

Udfyld formular

Underskriv digitalt

Spar tid og penge

Få en gratis dialog

Dansk Selskabs automatiske formularer oprettes af advokater, og giver dig mulighed for nemt og billigt at oprette dine juridiske dokumenter.