Ny tegningsregel

Ny tegningsregel

Tegningsreglen i et selskabs vedtægter bestemmer, hvem der kan indgå bindende, juridiske aftaler på vegne af selskabet. Det vil sige, hvornår selskabets medlemmer, direktion eller bestyrelse kan forpligte selskabet. Der er ingen begrænsning for, hvilke aftaler de gyldigt kan indgå på selskabets vegne. Disse personer defineres som tegningsberettigede. Det betyder dog ikke, at alle aftaler, selskabet indgår, skal underskrives af de tegningsberettigede. Selskabets medarbejdere har en såkaldt stillingsfuldmagt til at kunne underskrive aftaler med bindende virkning inden for deres område.

Når du registrerer dit selskab på virk.dk, skal du indtaste tegningsreglen som en del af den digitale registrering af selskabet.

Regler for tegningsregler

Det anbefales, at tegningsreglen optages i dit selskabs vedtægter – det er dog ikke et juridisk krav. Ved at optage tegningsreglen i selskabets vedtægter, sikrer selskabet, at ledelsesmedlemmerne (direktør og bestyrelsesmedlem) ikke kan tegne (binde) selskabet hver især, men der bliver klargjort, hvem der kan tegne i selskabet. Ønsker du derimod, at der skal gælde andre regler som at flere personer kan binde selskabet, så skal der oprettes en tegningsregel. Følgende er tre eksempler på tegningsregler, der oftest anvendes:

  • Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformand i forening (eller den samlede bestyrelse).
  • Selskabet tegnes af to direktører i forening.
  • Selskabet tegnes af én direktør.

Hvordan ændres tegningsreglen?

Selskabets tegningsregel og vedtægter skal altid besluttes af selskabets ejere på generalforsamling. For en ændring af selskabets tegningsregel og vedtægter, kræves der mindst et flertal på 2/3 af stemmerne. På generalforsamlingen udarbejdes et beslutningsreferat, hvoraf beslutningen om ændringen af selskabets tegningsret fremgår.

Når ændringen vedtages, underskrives beslutningsreferatet, og selskabets vedtægter ændres. Den nye tegningsregel skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Selskaber uden tegningsregler

En enkeltmandsvirksomhed, en personlig ejet mindre virksomhed (PMV) eller medejer af et interessentskab, hvor alle ejere er personer, vil ikke have tegningsregler. Det ville være dig selv eller dig og andre interessenter, som tegner virksomheden.

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Kontakt os på:

Mail: info@danskselskab.dk

Åbningstider:

Hverdage: 09:00 – 21:00

Lørdag: 10:00 – 17:00