Nye vedtægter

Nye vedtægter

Vedtægter i et selskab er et dokument, der beskriver interne regler, der gør sig gældende for alle kapitalselskaber. Det er altså en række bestemmelser og lovpligtige oplysninger. Vedtægter bliver altid udarbejdet, når et selskab stiftes. Der er mulighed for at ændre selskabets vedtægter, hvis der er den fornødne enighed blandt selskabets ejere.

Vedtægterne skal indeholde følgende:

  • Formålet med selskabet
  • Navnet på selskabet
  • Regnskabsåret for selskabet
  • Beskrivelse af hvilke rettigheder der er forbundet med ejerskab af kapitalandele
  • Oplysninger om frister og formelle krav ved indkaldelse til generalforsamling
  • Selskabskapitalens størrelse og antallet af kapitalandele
  • Oplysninger om selskabets ledelse og om der skal være en bestyrelse eller kun en direktion

 

Ændringer i selskabets vedtægter

Der er ingen begrænsning for, hvad du kan ændre i dit selskabs vedtægter. Dette gælder dog kun, hvis de nye vedtægter er i overensstemmelse med den gældende lovgivnings krav til vedtægter.

Selskabets ejere vedtager selskabets vedtægter, når selskabet stiftes. Derfor er det også kun selskabets ejere, som kan beslutte en ændring af vedtægter. En ændring af et selskabs vedtægter skal revideres af selskabets ejere ved en generalforsamling, hvor ejerne bliver enige om beslutningen om at ændre selskabets vedtægter. Det er et krav for vedtagelse, at et flertal af ejerne, nærmere bestemt 2/3 af ejerne skal stemme for en vedtægtsændring, for at vedtægterne kan vedtages.

Hvordan bliver vedtægterne gyldige?

De nye vedtægter er kun gyldige ved, at de bliver registreret hos Erhvervsstyrelsen sammen med selskabets beslutningsreferat. Dette skal gøres senest to uger efter beslutningsreferatets datering.

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Kontakt os på:

Mail: info@danskselskab.dk

Åbningstider:

Hverdage: 09:00 – 21:00

Lørdag: 10:00 – 17:00