Nyt bestyrelsesmedlem

Åbningstider:

Hverdage fra 09.00 - 21.00
Lørdag fra 10.00 - 17.00

Fra 349,-

Prisen fremgår i danske kroner ekskl. moms og gebyrer.

Nyt bestyrelsesmedlem

Der kræves et nyt beslutningsreferat, hvis et nyt bestyrelsesmedlem skal ind i bestyrelsen. Det nye bestyrelsesmedlem skal vælges af et flertal af selskabets ejere på en generalforsamling, medmindre andet fremgår af selskabets vedtægter. Hvis selskabets ejere er enige om ændringen, kan der afholdes en skrivebordsgeneralforsamling, hvor ejerne underskriver et beslutningsreferat, som beskriver de ønskede ændringer, og ejernes underskrifter tilkendegiver accept af ændringen. Ved en skrivebordsgeneralforsamling mødes ejerne ikke fysisk.

Hvordan fratrædes et bestyrelsesmedlem?

Det skal ikke besluttes eller godkendes, hvis et bestyrelsesmedlem selv ønsker at fratræde. Bestyrelsesmedlemmet skal blot give besked til de andre medlemmer om at fratræde bestyrelsen.

Er selskabets ejere derimod utilfredse med et bestyrelsesmedlem, kan de vælge at fyre bestyrelsesmedlemmet. Dette kræver dog, at der er flertal blandt selskabets ejere for at afsætte bestyrelsesmedlemmet.

En fratrædelse eller fyring af et bestyrelsesmedlem kan betyde, at bestyrelsens størrelse ikke lever op til kravene i selskabets vedtægter. Hvis dette er tilfældet, skal du hurtigst muligt vælge et nyt medlem, så bestyrelsen igen bliver fuldtallig i henhold til selskabets vedtægter.

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Kontakt os på:

Mail: info@danskselskab.dk

Åbningstider:

Hverdage: 09:00 – 21:00

Lørdag: 10:00 – 17:00