Oprettelse/opløsning af bestyrelse

Åbningstider:

Hverdage fra 09.00 - 21.00
Lørdag fra 10.00 - 17.00

Fra 349,-

Prisen fremgår i danske kroner ekskl. moms og gebyrer.

Oprettelse/opløsning af bestyrelse

Der skal udarbejdes et beslutningsreferat, hvis du ønsker at oprette en bestyrelse i dit selskab eller en allerede eksisterende bestyrelse skal opløses. Dette skal du indberette hos Erhvervsstyrelsen.

Det er et krav, at der skal være en direktion i et kapitalselskab (ApS, A/S), det betyder minimum én direktør. Du kan vælge, om du vil have en bestyrelse eller ej, hvis dit selskab er et anpartsselskab (ApS), hvorimod det er et krav, hvis det er et aktieselskab (A/S).

I et anpartsselskab (ApS) kan ejerne ændre ledelsesmodellen. Det betyder, at selskabets ejere kan vælge, at den eksisterende bestyrelse skal opløses, så der fremadrettet kun er en direktion, eller om der skal oprettes en ny bestyrelse.

Hvordan oprettes en bestyrelse?

Oprettelse af en bestyrelse skal vedtages af selskabets ejere på en generalforsamling, og skal indføres i selskabets vedtægter. Der skal samtidig vælges bestyrelsesmedlemmer til den nye bestyrelse på generalforsamlingen. Derudover skal selskabets tegningsregel ændres, så den nye ledelse kan binde selskabet med sine underskrifter.

Hvordan opløses en bestyrelse?

Selskabets ejere skal på en generalforsamling vedtage, at den eksisterende bestyrelse skal opløses. Alle bestyrelsens medlemmer fratræder efter selskabets ejere har vedtaget denne beslutning. Vedtægterne skal på generalforsamlingen også ændres, så det fremgår, at selskabet udelukkende styres af en direktion. Til sidst skal selskabets tegningsregel i vedtægterne også ændres, så der i beslutningsreferatet fremgår, hvem i den nye ledelse kan binde selskabet med deres underskrifter.

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Kontakt os på:

Mail: info@danskselskab.dk

Åbningstider:

Hverdage: 09:00 – 21:00

Lørdag: 10:00 – 17:00