Stiftelse af ApS

Fra 1.193,- DKK

Prisen fremgår i danske kroner ekskl. moms og gebyrer.

Hvad er et ApS?

Et ApS er betegnelsen for et anpartsselskab, som er en selskabsform. Ved stifte af et anpartsselskab forekommer der et indskudskrav på minimum kr. 40.000. Dette indskud kan indskydes ved enten et kapitalindskud eller apportindskud. Et kapitalindskud føres igennem en klientkonto, som primært vil være en advokat selskabskapitalen skal overføres til. Derimod er et apportindskud, hvor ens aktiver værdiansættes af en kyndig revisor, som derefter skal godkende, at selskabskapitalen på denne måde, er til stede i selskabet. 

Ved stiftelse af et ApS er der tale om begrænset hæftelse, hvilket vil sige at stifteren ikke hæfter med sin private formue, men derimod med selskabets værdier i form af aktiver. Dette er den primære forskel mellem en Enkeltmandsvirksomhed, også betegnet som en personligejet virksomhed.

Med et ApS har man muligheden for at have en eller flere ejere af selskabet. Disse ejerne kan bestå af både private personer, samt andre selvstændige juridiske enheder. Med selvstændige juridiske enheder menes der andre selskaber, hvilket f.eks. kan være et Holdingselskab. 

Selskabskapitalen i et anpartsselskab

Kapitalkravet for at stiftes af et ApS, er på minimum kr 40.000, som skal dokumenteres af en fagligkyndig, ved stiftelsen af selskabet. Dette betyder, at stifteren af selskabet eller en anden privatperson, som ikke er fagligkyndig, ikke kan godkende kapitalen er til stede i selskabet.

Som tidligere beskrevet er det et lovkrav at selskabskapitalen for anpartsselskaber bekræftes af en fagligkyndig. Ved stiftelse igennem Dansk Selskab ApS bliver bekræftelsen udarbejdet af vores samarbejdspartner, InAdvokaterne.

(Når du har modtaget CVR nr., opretter du en bankkonto til selskabet, hvorefter InAdvokaterne tilbagefører kapitalen ind på den retsmæssige erhvervskonto.)  

Forløbet for indskydelse af selskabskapitalen igennem Dansk Selskab ApS, foregår ved at stifteren overfører anpartskapitalen til klientkontoen, hos advokatfirmaet. Hvorefter når selskabet har fået oprettet en bankkonto i selskabet, vil pengene blive overført til denne konto. Dette vil sige at stifter ikke får disse penge tilbage, på sin private konto men de bliver indbetalt til selskabet. Da dette udgør selskabet værdi og derfor ikke forekommer, som en gæld i selskabet til stifteren.  

Hvorfor skal Dansk Selskab ApS stifte et anpartsselskab for mig?

Ved stiftelsen vil Dansk Selskab ApS sørger for, at alle lovpligtige dokumenter udarbejdes korrekt og registreres digitalt hos Erhvervsstyrelsen.

Da der er forekommer særlige krav igennem Selskabsloven til stiftelse af selskaber, hvor manglende indsigt i udførslen, kan have konsekvenser for selskabet i form af en bøde. Denne bøde vil for selskabet blive betragtet, som en ej fradragsberettiget omkostning. Derfor anbefaler vi, ved at overlade denne proces til en fagligkyndig, som oftest vil betyde en besparing af tid og penge. 

Derudover skal selskabskapitalen til et anpartsselskab, som tidligere beskrevet, bekræftes og godkendes af en fagligkyndig. Dette vil Dansk Selskab ApS sørger vi for, at den indskudte selskabskapital bliver godkendt igennem en af vores samarbejdspartner.

Ved at overlade udarbejdelsen af de lovpligtige dokumenter og bekræftelsen af selskabskapitalen til Dansk Selskab ApS, har du mulighed for udelukket at fokusere på driften i dit nye selskab.  

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Kontakt os på:

Mail: info@danskselskab.dk

Åbningstider:

Hverdage: 09:00 – 21:00

Lørdag: 10:00 – 17:00