Stift holdingselskab

Fra 1.193,- DKK

Prisen fremgår i danske kroner ekskl. moms og gebyrer.

Hvad er et holdingselskab?

Det primære formål et holdingselskab har, er at fungere som et mellemled mellem ejer og driftsselskaberne.  Det betyder, at et holdingselskab kan eje et eller flere anpartsselskaber, ApS, eller aktieselskaber, A/S, eller en kombination af de førnævnte.

Det er i de fleste tilfælde, vil der være en stor fordel at stifte et holdingselskab. Dette kan være f.eks. være en fordel hvis, der er flere ejere i et selskab eller man har ejerandele i flere selskaber.

Generelt for holdingselskaber er, at disse ikke er momsregistret og typisk kun bliver brugt til formuepleje eller som et investeringsselskab. Dog kan der forekomme udtagelser til dette.  

Stiftelse af holdingselskab

Ved stiftelsen af et holdingselskab igennem Dansk Selskab ApS anbefaler, vi oftest fremgangsmåden hvor der indskydes et minimum beløb på kr. 2.000 i kapital til en klientkonto, hos en af vores samarbejdspartner. Hvorefter driftsselskabet indskydes i selskabet i form af ejerskab, så holdingselskabets værdi stiger til det lovpligtige krav på kr. 40.000. Hvis der derimod ikke forekommer et ejerskab af et driftsselskab, vil den indskudte kapital skulle udgøre den fulde kapital på kr. 40.000. 

Et forklarende eksempel på et holdingselskab i virkeligheden

Lad os antage at Richard Branson skal til at stifte et ApS Selskab, fordi han vil starte en håndværkervirksomhed. Før han stifter sit driftsselskab, bliver han vejledt af Dansk Selskab ApS, som anbefaler at han stifter et Holding Selskab først.

Richard stifter sit Holding Selskab og derefter sit Driftsselskab. Håndværkervirksomheden overrasker, og han vælger efter ét regnskabsår at udlodde udbytte fra sit Driftsselskab til Holding Selskab, for så at stifte et nyt selskab med sit Holding ved siden af. Det nye selskab opkøber ejendomme med henblik på at skabe et afkast ved udlejning.

Der kommer en krise og begge virksomheder er ramt. Dog er ejendomsvirksomheden desværre nødt til at lukke og gå konkurs.

Pointen:

Fordi Richard havde et Holding Selskab, blev hverken Holding Selskabet eller håndværkervirksomheden påvirket af denne konkurs og Richard har mulighed for igen på et tidspunkt at stifte et nyt ejendomsselskab under bedre økonomiske omstændigheder.

Hvorfor skal Dansk Selskab ApS stifte et holdingselskab for mig?

Ved stiftelsen vil Dansk Selskab ApS sørger for, at alle lovpligtige dokumenter udarbejdes korrekt og registreres digitalt hos Erhvervsstyrelsen.

Da der er forekommer særlige krav igennem Selskabsloven til stiftelse af selskaber, hvor manglende indsigt i udførslen, kan have konsekvenser for selskabet i form af en bøde. Denne bøde vil for selskabet blive betragtet, som en ej fradragsberettiget omkostning. Derfor anbefaler vi at overlade denne proces, til en fagligkyndig, som oftest vil betyde en besparing af tid og penge.

Derudover skal selskabskapitalen til et anpartsselskab, som tidligere beskrevet, ApS bekræftes og godkendes af en fagligkyndig. Dette vil Dansk Selskab ApS sørger for, at den indskudte selskabskapital bliver godkendt igennem en af vores samarbejdspartner

Ved at overlade udarbejdelsen af de lovpligtige dokumenter og bekræftelsen af selskabskapitalen til Dansk Selskab ApS, har du mulighed for udelukket at fokusere på driften i dit nye selskab 

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Kontakt os på:

Mail: info@danskselskab.dk

Åbningstider:

Hverdage: 09:00 – 21:00

Lørdag: 10:00 – 17:00