Stiftelse af Holding

Hvad er et Holdingselskab?

Et Holdingselskab er blot et ekstra ApS eller IVS selskab. Det er som primære formål at eje et eller flere Iværksætterselskaber (IVS’er), Anpartsselskaber (ApS’er) eller Aktieselskaber (A/S’er).

holding, holdingselskab, selskab, aps, rådgivning, hjælp, ejer, virksomhed, dansk selskab, driftselskab, ivs, a/s

Stift dit Holdingselskab online i dag

Få tilbud

Før du stifter dit selskab!

Det er i de fleste tilfælde en stor fordel at stifte et Holdingselskab især hvis man er to ejere eller flere.

Stiftelse af Holdingselskab

Du er stifter og ejer af dit Holdingselskab, og vi anbefaler, at du sætter minimum 2.000 kr. ind som egenkapital. Derefter indskyder eller låner du kapital til din virksomhed. Hvis du låner din virksomhed penge i forbindelse med stiftelsen eller generelt, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.
Holdingselskabet er normalt ikke momsregistreret, og bliver typisk brugt til at drive formuepleje og investeringsvirksomhed.

Du, som privatperson, ejer Holdingselskabet, som derefter ejer et eller flere af dine Driftsselskaber. Dette kan give flere forretnings- og skattemæssige fordele.

Eksempel på et Holdingselskab

Lad os antage, at Richard Branson skal til at stifte et ApS selskab, fordi han vil starte en håndværkervirksomhed. Før han stifter sit Driftsselskab, bliver han vejledt af Dansk Selskab, som anbefaler, at han stifter et Holdingselskab først. Richard stifter sit Holdingselskab og derefter sit Driftsselskab. Håndværkervirksomheden overrasker, og han vælger efter ét regnskabsår at udlodde udbytte fra sit Driftsselskab til Holdingselskab for så at stifte et nyt selskab med sit Holdingselskab ved siden af. Det nye selskab opkøber ejendomme med henblik på at skabe et afkast ved udlejning.

Der kommer en krise, og begge virksomheder er ramt. Ejendomsvirksomheden er desværre nødt til at lukke, og gå konkurs.

Pointen: 

Fordi Richard havde et Holdingselskab, blev hverken Holdingselskabet eller håndværkervirksomheden påvirket af denne konkurs. Det betyder, at Richard igen har mulighed for, på et tidspunkt, at stifte et nyt ejendomsselskab under bedre økonomiske omstændigheder.

Fordele og ulemper ved stiftelse af et Holdingselskab

Fordele:
  • Skattefri overførsel af udbytte op i Holdingselskabet
  • Minimering af risici
  • Opnå skattefordele ved salg af virksomhed
  • Som privatperson er det bl.a. en fordel, hvis du skal sælge dit Driftsselskab, og ikke ønsker at blive beskattet privat af hele salgssummen ved salget
  • Det kan også være en fordel, hvis du ønsker at trække dit overskud ud af Driftsselskabet for at investere i andre tiltag såsom værdipapirer, ejendomme eller anden virksomhed mm.
Ulemper:
  • Der kan være ekstra omkostninger forbundet
  • I det lange perspektiv kan det bedre betale sig at starte med at stifte et Holdingselskab, da det kan give skattemæssige problemer at gøre det på et senere tidspunkt

Det skal dog siges, at alle forretninger er forskellige. Derfor er du velkommen til at gøre brug af en gratis konsultation for at få mere indsigt. Hos Dansk Selskab kan vi stifte dit Holdingselskab, men tilbyder også en ”gør-det-selv” løsning, hvortil vi udarbejder dokumenterne, men overlader selve registreringen af selskabet til vores klient fra 599 kr.

Når du har stiftet dit Holdingselskab, modtager du et CVR nr., som du skal bruge til at stifte dit firma (Driftsselskab).

Stift dit Holdingselskab online i dag

Få tilbud

,


Det er altid gratis at indlede en dialog med os.