fbpx

Hvad er et IVS Selskab?

Et IVS (iværksætterselskab) er omfattet af selskabsloven og er lidt betegnet som lillebror til et ApS (Anpartsselskab). Disse 2 selskabstyper er ens, dog har et IVS nogle begrænsninger i forhold til et ApS, men skal behandles på samme måde.

Du kan stifte et IVS Selskab med en startkapital fra 1 kr. op til 49.999 kr. Derefter er meningen, at man sparer et overskud op på min. 50.000 kr. i selskabskapitalen og foretager sig en omdannelse fra IVS til ApS.

Til forskel for en personligejet virksomhed (enkeltmandsvirksomheder), hvor ejeren hæfter ubegrænset, altså med sin private formue mm., så hæfter et IVS & ApS begrænset til selskabets aktiver og indskud.

Dog er der krav om at udarbejde et årsregnskab efter årsregnskabsloven.

Stiftelse af IVS

Fra 995 kr

ekskl. moms.

Bestil

 

Ejerbog i IVS Selskab

Et IVS Selskab skal føre en såkaldt ejerbog, som giver overblik over samtlige ejere og panthavere i selskabet. Dertil er der krav om registrering af ejere helt ned fra 5% ejerandel eller stemmerettighed, som skal registreres.

Dansk Selskab udarbejder en ejerbog i takt med din stiftelse af dit selskab.

Hvorfor bør jeg ikke stifte et IVS selv?

Dansk Selskab sørger for, at alle lovpligtige dokumenter udarbejdes korrekt og registreres digitalt hos Erhvervsstyrelsen til 995 kr. eks moms. Vi tilbyder også en ”gør-det-selv” løsning til 695 kr. eks moms.

Man kan godt stifte et IVS Selskab selv og der ligger muligvis skabeloner på nettet. Dog kan man aldrig være sikker på, at disse dokumenter er opdateret jævnfør lovgivningen og fejl forekommer tit, når man stifter IVS selv.

Selskabsloven stiller krav til stiftelse af kapitalselskaber, der ved manglende indsigt ved udførslen kan have konsekvenser. Bøden der kunne forekomme er ej heller fradragsberettiget. Derfor anbefaler vi, at man som oftest sparer tid og penge, ved at overlade denne proces til en kyndig.

Hos Dansk Selskab sørger vi for, at alle dokumenter bliver udfyldt korrekt og fejlfrit, så du kan fokusere på din forretning.

Kan jeg fravælge revision?

Hvis du fravælger revision for dit selskab, skal det fremgå i dine vedtægter og stiftelsesdokumenter, ellers kan du risikere at få forhøjede administrationsomkostninger til revisor. Du skal dog være opmærksom på at et IVS Selskab vil blive underlagt revisionspligt, hvis det ved udgangen af regnskabsåret overskrider 2 ud af de 3 følgende grænsestørrelser 2 regnskabsår i træk:

  • En balancesum på 4 mio. Kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. Kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Hvis du vurderer, at din virksomhed overstiger 2 ud af de 3 punkter foroven, indenfor 2 regnskabsår i træk, skal du tilvælge revision og fravælge hvis du vurderer din virksomhed ikke gør. Vi sørger for, at det bliver registreret korrekt hos Erhvervsstyrelsen.

Er der begrænset hæftelse i et IVS Selskab?

Begrænset hæftelse betyder, at du modsat personligt ejet virksomhed (EMV & I/S) (Link knap til blog) ikke hæfter med din private formue for en eventuel gæld i dit selskab. Hvis noget skulle gå galt, kan du højst risikere at lide et tab af dit indskud i dit IVS Selskab, dog med undtagelse af groft uagtsomhed hvori myndigheden skønner, at der er tale om svig eller decideret svind. Dette er en stor fordel ved et IVS Selskab modsat Personligejet virksomhed (Enkeltmandsvirksomhed og I/S).

Årsregnskab for et IVS Selskab 

Et kapitalselskab har offentlige regnskaber og derved skal et IVS Selskab udarbejde et årsregnskab, godkende det ved en generalforsamling og til sidst indsende det til Erhvervsstyrelsen. Et årsregnskab skal revideres hos enten en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor, der kan foreligge en revisorpåtegning, for at godkende at regnskabet følger §11 og §13 jf. Årsregnskabsloven, som i bund og grund skal udvise et retvisende billede af selskabets regnskab. dog har du mulighed for at fravælge revisionspligten hvis du opfylder de lovmæssige krav (klik her for at se krav). Årsregnskabet skal udarbejdes ligegyldigt om du kan fravælge eller er underlagt revision pligten.

Opspar 25% af det årlige overskud i dit IVS

Egenkapitalen opbygges ved, at du opsparer 25 pct. af det årlige overskud i selskabet, indtil den samlede egenkapital udgør 50.000 kr. Herefter kan man omdanne sit IVS til et ApS. Selskabet kan udbetale løn til ansatte, selvom der ikke er opsparet en samlet kapital på 50.000 Kr. For at selskabet kan udbetale løn til ansatte, skal selskabet registreres som arbejdsgiver på VIRK. Dansk Selskab kan registrere dit selskab som arbejdsgiver, hvis du markerer det i bestillingen af dit selskab.

Skal der være en direktion og bestyrelse i et IVS Selskab

Når vi stifter et IVS, skal der udvælges en direktør eller flere i ledelsen, som medtager sig ansvar for virksomhedens fremtid, dog er det ikke et krav med en bestyrelse i et IVS Selskab. Der kan derudover udarbejdes en direktør kontrakt (læs mere).

Dit selskabs navn & Binavne

Husk at tjekke op på om dit selskabs navn er optaget eller ej på cvr.dk. Vores system tjekker selv efter, når du indtaster det, dog bør du være opmærksom på om dit navn, i henhold til markedsføringsloven kunne skabe nogle konflikter, hvis det er for tæt på ad et andet brand eller lign.

Binavne bruges til at opkoble flere selskabsnavne på din virksomhed og man kan registrere op til 5 binavne gratis, hvor det derefter koster 1000 kr. pr binavn, dog skal disse navne også være ledige for at kunne registrere dem.

Stiftelse af IVS

Fra 995 kr

ekskl. moms.

Bestil