Stiftelse af Selskab

Starter du som selvstændig i år?

Hvilken konstruktion er den rigtige?

Virksomhedsform, eller selskabsform, Forening eller K/S ?

Hvilke former er der derude?

 

 • Enkeltmandsvirksomhed (EMV)
 • Interessantskab I/S
 • Aktieselskab (A/S)
 • Anpartsselskab (ApS)
 • Iværksætterselskab (IVS)
 • Andelsselskab
 • Andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.)
 • Foreninger med begrænset ansvar (f.m.b.a.)
 • Kommanditselskab (K/S)
 • Partnerselskab (P/S)
 • Partsrederi
 • Gensidigt selskab (G/S)

 

Der er mange muligheder og ligegyldigt hvilken hvad du vælger er det umiddelbart vigtigere end man tror, at indfri sig en del rådgivning og sparring før man vælger, da et forhastet og uvident valg, kan have fatale konsekvenser økonomisk i takt med at rekonstruere efterfølgende.

Man ser meget på hvilken branche du overvejer at starte i, samt hvad du vil starte.

Stift ApS – Gør-det-selv

Fra 599 kr

Stift ApS

Fra 1.495 kr

Er det:

Ejendomsselskab, Techvirksomhed , Konsulent, Mekaniker, landmand, webshop, tandlæge, marketing bureau mm.

De fleste vælger den konstruktion, som de fleste vælger. Det der menes med det er, at de fleste ikke nødvendigvis har ekspertviden, før de rådgiver omkring hvilken konstellation der er mest fordelagtig for den der spørg. At vælge forkert kan være dyrt og nogengang smertefyldt især med partnerskaber, som forliser i en forkert konstruktion og uden en god og solid ejeraftale.

Ser vi på statistik er kapitalselskaber nogle af de mest populære valg, ved stiftelse af firma. Et kapitalselskab er: Iværksætterselskab IVS, Anpartselskab ApS og Aktieselskab A/S.

Nogle af grundende til at kapitalselskaber, oftest er dem der bliver valgt, er fordi, de er ret enkle at få en basisforståelse for, samt der er begrænset hæftelse forbundet, hvilket betyder du ikke går fra hus og hjem, hvis der skulle forekomme en uforudset krise og vælte din forretning og egentlig passer disse selskabsformer til de fleste erhverv, men betyder ikke nødvendigvis det er den rigtige for dig. Derfor anbefaler vi man tager en dialog og finder frem den ultimative løsning. Gratis Dialog klik her.

 

Oprids af Personligejet virksomhed og Kapitalselskaber.

 

Enkeltmandsvirksomhed EMV, PMV & I/S:

Kort om EMV:

Én ejer (Dig selv)

Kun en fysisk person kan eje det og ikke en juridisk person  (F.eks. En virksomhed – Holding mm.)

Der intet kapitalkrav ved opstart

Dit årsregnskab er ikke offentliggjort for omverden, men kun for din bank og SKAT

Du hæfter personligt, ubegrænset og direkte (Hvilket betyder at hvis det går galt hæfter du med din personlige formue)

 

Personligejet virksomhed EMV & I/S (Enkeltmandsfirma & Interessantskab)

En enkeltmandsvirksomhed er direkte forbundet til ejeren og omvendt. Ejeren hæfter personligt kaldet ubegrænset hæftelse og kan kun have en ejer og ejeren kan kun være en privatperson og dermed ikke en selvstændig juridisk enhed (En virksomhed). I et interessantskab, er man 2 ejere eller flere og hæfter også personligt, samt solidarisk.

En Enkeltmandsvirksomhed er en meget almindelig virksomhedsform og er egnet til de fleste typer erhverv. Det er gratis at stifte, med mindre man tilkøber sig hjælp via en advokat eller revisor og der er intet gebyr til staten.

Derudover behøver regnskabet ikke nødvendigvis revideres af en kyndig revisor.

Kravene er begrænsede i forhold til et kapitalselskab (IVS, ApS og A/S). et par unikke fordele er bl.a.

 

 • Ikke offentige regnskaber.
 • Ingen revisionspligt
 • Ikke krav om bestyrelse

 

Ulempen er som kort beskrevet i begyndelsen at der er ubegrænset hæftelse forbundet med en enkeltmandvirksomhed. For eksempel:

Jeg er en konsulent og jeg køber for 25.000 kr. whiteboards, tavler og kontomøbler på kredit og får ingen kunder og ender med at gå konkurs. Dette ville kunne resultere i at der bliver videreført en gæld på 25.000 kr. til mig personligt, som gør at kreditor nu kan opkræve de 25.000 kr. af mig personligt.

Der kan være nogle skattemæssige fordele ved at drive en enkeltmandsvirksomhed.

Underskud i enkeltmandsvirksomhed kan fratrækkes i din personlige indkomstskat. Det betyder at hvis for eksempel arbejder fuldtid som it ansvarlig og du driver en enkeltmandvirksomhed ved siden af, som har givet et underskud på 100.000 og du har tjent 500.000 kr. på dit fuldtidsjob. Så vil der være mulighed for at du blot skal beskattes af 400.000 og ikke 500.000 kr.

Når din enkeltmandsvirksomhed blomstrer og passere en god overskudsgrad, anbefales det at man tager sin virksomhed til næste niveau og opgradere også kaldet omdanner sit enkeltmandsfirma til et Anpartsselskab (ApS).

Der er forskellige skatteordninger forbundet med et enkeltmandsfirma.

 1. Personskatteordningen
 2. Virksomhedsordningen
 3. Kapitalafkastordningen

En fejl de fleste begår er at de ikke alliere sig med en revisor, som kan hjælpe med at finde frem til den ordning, der passer bedst til den enkelte.

 

PMV – Personligt ejet virksomhed.

Denne virksomhedsform bliver ikke brugt så tit, men bliver primært brugt, hvis du vil drive en lille deltidsforetagende med overskud for øje. Det kunne være en lille foredragsvirksomhed, journalit, fotograf eller lign., hvor kendetegnende er:

 • En ejer
 • Årlig Momspligtig omsætning på under 50.000 kr.
 • Ikke er underlagt lønsumsafgift.
 • Ingen import/eksport til Lande uden for EU.
 • Ingen ansatte
 • Registreringsfornyelse hvert 3. år.

 

Kapital selskab

Iværksætterselskab (IVS)

Fra én ejer og opefter

Ejeren kan både være en fysisk person og juridisk person (f.eks. et holdingselskab)

Kapitalkravet er på 1 kr.

Årsrapporten skal offentliggøres i modsætning til et EMV og I/S

Der er krav om direktion. At der skal vælges en som står som direktør.

Der er Begrænset hæftelse i modsætning til EMV og I/S, som betyder at man hæfter ikke for sin personlige formue, men med virksomhedens indskud og aktiver.

Iværksætterselskab (IVS)

Fra én ejer og opefter

Ejeren kan både være en fysisk person og juridisk person (f.eks. et holdingselskab)

Kapitalkravet er på 1 kr.

Årsrapporten skal offentliggøres i modsætning til et EMV og I/S

Der er krav om direktion. At der skal vælges en som står som direktør.

Der er Begrænset hæftelse i modsætning til EMV og I/S, som betyder at man hæfter ikke for sin personlige formue, men med virksomhedens indskud og aktiver.

Anpartsselskab (ApS) Er storebror til IVS.

Fra én ejer og opefter

Ejeren kan både være en fysisk person og juridisk person (f.eks. et holdingselskab)

Kapitalkravet er på min. 50.000 kr. som enten kan være kontant eller aktiver, som vurderes til at have min. 50.000 kr i værdi gennem et apportindskud.

Årsrapporten skal offentliggøres i modsætning til et EMV og I/S

Der er krav om direktion. At der skal vælges en som står som direktør.

Der er Begrænset hæftelse i modsætning til EMV og I/S, som betyder at man hæfter ikke for sin personlige formue, men med virksomhedens indskud og aktiver.

 

Hvilken skal jeg vælge?

Det vigtigt at man får noget vejledning, da et forkert træk, kan blive meget dyrt og kan have økonomiske konsekvenser for din virksomhed, men i de fleste tilfælde ville et kapitalselskab være den bedste løsning, da man ikke hæfter privat og solidarisk og dermed ikke risikere at gå fra hus og hjem, hvis man fejler med sin virksomhed.


Det er altid gratis at indlede en dialog med os.