Enkeltmandsvirksomhed

Pris: 599 kr.

Hos Dansk Selskab

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Pris: 599 kr.

Hos Dansk Selskab

Enkeltmandsvirksomhed

Hvad er det ?

Selskabsformen enkeltmandsvirksomhed (EMV) er den mest enkle virksomhedsform at oprette, og dermed en meget populær virksomhedsform, hvis man gerne vil starte stille og roligt ud og se et marked an, før man tager de store skridt, især blandt iværksættere. Enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed, med kun én ejer, og man hæfter personligt og ubegrænset for alle virksomhedens forpligtelser, og rent skattemæssigt er du og virksomheden den samme person. Det betyder, at du som ene og alene vil eje alle virksomhedens aktiver, men samtidig hæfter du dig også ene og alene for al gæld, der måtte komme i virksomheden. I en enkeltmandsvirksomhed er der ingen lovkrav om minimumskapital, og virksomhedsformen er gratis at registrere.

Der er nogle væsentlige kendetegn ved en enkeltmandsvirksomhed:

 • Kun én ejer, der alene træffer alle beslutninger
 • Ejeren hæfter personligt med egen formue
 • Ingen kapitalkrav
 • Gratis at registrere
 • Du kan kun have én enkeltmandsvirksomhed

Hvorfor kan jeg ikke stifte ApS selv?

Dansk Selskab sørger for, at alle lovpligtige dokumenter udarbejdes korrekt og registreres digitalt hos Erhvervsstyrelsen til 1495 kr. eks moms.

Selskabsloven stiller krav til stiftelse af kapitalselskaber, der ved manglende indsigt ved udførslen kan have konsekvenser. Bøden der kunne forekomme er ej heller fradragsberettiget. Derfor anbefaler vi, at man som oftest sparer tid og penge, ved at overlade denne proces til en kyndig.

Derudover skal selskabskapitalen til et ApS bekræftes og godkendes af en kyndig. Hos Dansk Selskab sørger vi for godkendelse af kapitalen via vores advokats klientkonto, samt for udarbejdelse af alle lovpligtige dokumenter.

Hos Dansk Selskab sørger vi for, at alle dokumenter bliver udfyldt korrekt og fejlfrit, så du kan fokusere på din forretning.

Hvilke krav er der til en enkeltmandsvirksomhed?

For at oprette en enkeltmandsvirksomhed, og få et CVR-nummer, er det vigtigt at man tager stilling til hvilke af følgende registreinger man er underlagt, da det afhænger af hvad virksomhedens formål er. Nogle brancher er fritaget for moms og andre er ikke. Følgende registreringer skal der tages stilling til idet man starter sin virksomhed.

 • Moms
 • Lønsumsafgift
 • Arbejdsgiver
 • Import fra eller eksport til lande uden for EU

Hvad er et skatteregnskab?

Ved en enkeltmandsvirksomhed er du ikke forpligtet til at udarbejde og indsende årsrapporter til Erhvervsstyrelsen, jf. årsregnskabsloven. Dog skal du bogføre efter bogføringsloven, og udarbejde et skatteregnskab og indsende det til Skattestyrelsen via et oplysningsskema.

Et skatteregnskab er det samme som dit årsregnskab. Skatteregnskabet bruger du til at finde de tal, som du skal indberette i dit oplysningsskema, og derved fortæller du Skattestyrelsen om resultaterne af din virksomhed.

Du udarbejder virksomhedens endelige regnskab for året, der er gået, inden du oplyser virksomhedens resultat. Det er herigennem du finder de tal, du skal oplyse. Det er derfor vigtigt, at du har bogført løbende i året for at lave regnskabet.

Et regnskabsår er den periode, hvor du løbende bogfører virksomhedens indtægter og udgifter. Perioden følger et kalenderår, og løber frem til 31. december. Hvis du startede dit selskab op i løbet af året for eksempel den 15. september, så strækker dit regnskabsår sig fra 15. september til 31. december. Når året er slut, skal du i gang med at lave årsregnskabet.

Sådan finder du virksomhedens regnskabsresultat

Du finder frem til virksomhedens resultat ved at opgøre de indtægter og udgifter, som du har bogført i løbet af året. Her skal du huske at medregne privatandele og korrigere med for eksempel afskrivninger på driftsmidler og andre skattemæssige korrektioner. Det er virksomhedens resultat før renter, du skal bruge. På SKATs hjemmeside, skat.dk, kan du få hjælp til at lave dit regnskab.

Er der flere indtægter end udgifter, vil dit resultat været et overskud. Hvorimod er der flere udgifter end indtægter, vil resultatet være et underskud.

Tre former for beskatning

I en enkeltmandsvirksomhed kan du vælge at blive beskattet på følgende tre forskellige måder, de almindelige personskatteregler, virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, som alle kan give dig nogle økonomiske fordele.

De almindelige personskatteregler

At betale skat efter de almindelige personskatteregler svarer til, at du betaler skat af penge, som du har tjent i et almindeligt lønmodtagerjob. Det betyder, at overskuddet i dit selskab bliver beskattet som personlig indkomst.

Virksomhedsordningen

Hvis du vælger virksomhedsordningen, skal du fra starten af indkomståret adskille din private økonomi og dit virksomhedens økonomi. Virksomhedsordningen giver dig mulighed for følgende:

 • At virksomhedens renteudgifter beskattes som personlig indkomst i stedet for kapitalindkomst. Du betaler derfor mindre i AM-bidrag og eventuel topskat end efter de almindelige skatteregler.
 • At spare op i virksomheden mod at betale en foreløbig skat, på den måde kan du spare op i gode år og hæve opsparet overskud i dårlige år.

Sparer du op i virksomheden, betaler du 22 % i skat af den del af overskuddet som du opsparer. Hæver du dermed opsparingen, betaler du skat af personlig indkomst, og får fratrukket den skat, du allerede har betalt.

Kapitalafkastordningen

Kapitalafkastordningen kan være et godt alternativ til virksomhedsordningen, da denne ordning er nemmere at administrere.

I denne ordning beregnes et kapitalafkast, som beskattes som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst. Det betyder, at du som i virksomhedsordningen betaler mindre i AM-bidrag og eventuel topskat end efter de almindelige skatteregler.

Kapitalafkastet er den del af dit overskud, som du kan flytte fra personlig indkomst til kapitalindkomst. Derudover kan du flytte et beløb, der svarer til overskuddet, hvis overskuddet er mindre end kapitalafkastet.

Både virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen kræver mere regnskabsmæssigt arbejde fra din side, og i de fleste tilfælde vil det være en god idé at lade en revisor tage sig af det. Du er altid velkommen til at kontakte os i Dansk Selskab, hvis du har brug for hjælp og rådgivning.

Fordele og ulemper ved en enkeltmandsvirksomhed

Fordele

 • Et eventuelt underskud i en enkeltmandsvirksomhed kan fradrages i din lønindkomst (med forbehold for valg af personskatteregler, virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen).
 • Det er gratis at oprette, og tilmed hurtigt og nemt at oprette virksomheden.
 • Der er ingen lovkrav om ledelse eller offentliggørelse af regnskab.
 • Som udgangspunkt er en enkeltmandsvirksomhed hurtig og nem at videresælge.

Ulemper

 • Du hæfter personligt ved virksomhedens gæld.
 • Der er ingen mulighed for at få nye ejere ind i virksomheden medmindre den omdannes til I/S eller til et kapitalselskab (ApS eller A/S).
 • Der kan være væsentlige omkostninger forbundet med generationsskifte eller salg af virksomheden.
 • Hvis virksomheden har et stort overskud, ender du sandsynligvis med at betale topskat.

Få dine dokumenter på under 15 minutter!

Udfyld formular

Underskriv digitalt

Spar tid og penge

Få en gratis dialog

Dansk Selskabs automatiske formularer oprettes af advokater, og giver dig mulighed for nemt og billigt at oprette dine juridiske dokumenter.