Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed

999,-

Pris i DKK. ekskl. moms

Ring til os:

(+45) 42 99 14 91

Få dine dokumenter på under 15 minutter!

Udfyld formular

Underskriv digitalt

Spar tid og penge

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

Enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed, med kun én ejer, og man hæfter personligt og ubegrænset for alle virksomhedens forpligtelser, og rent skattemæssigt er du og virksomheden den samme person. Det betyder, at du som ene og alene vil eje alle virksomhedens aktiver, men samtidig hæfter du dig også ene og alene for al gæld, der måtte komme i virksomheden. I en enkeltmandsvirksomhed er der ingen lovkrav om minimumskapital, og virksomhedsformen er gratis at registrere.

Hvilke krav er der til en enkeltmandsvirksomhed?

For at oprette en enkeltmandsvirksomhed, og få et CVR-nummer, er det vigtigt at man tager stilling til hvilke af følgende registreinger man er underlagt, da det afhænger af hvad virksomhedens formål er. Nogle brancher er fritaget for moms og andre er ikke.

Følgende registreringer skal der tages stilling til idet man starter sin virksomhed.

Hvad er et skatteregnskab?

Ved en enkeltmandsvirksomhed er du ikke forpligtet til at udarbejde og indsende årsrapporter til Erhvervsstyrelsen, jf. årsregnskabsloven. Dog skal du bogføre efter bogføringsloven, og udarbejde et skatteregnskab og indsende det til Skattestyrelsen via et oplysningsskema.

Et skatteregnskab er det samme som dit årsregnskab. Skatteregnskabet bruger du til at finde de tal, som du skal indberette i dit oplysningsskema, og derved fortæller du Skattestyrelsen om resultaterne af din virksomhed.

 

Du udarbejder virksomhedens endelige regnskab for året, der er gået, inden du oplyser virksomhedens resultat. Det er herigennem du finder de tal, du skal oplyse. Det er derfor vigtigt, at du har bogført løbende i året for at lave regnskabet.

Et regnskabsår er den periode, hvor du løbende bogfører virksomhedens indtægter og udgifter. Perioden følger et kalenderår, og løber frem til 31. december. Hvis du startede dit selskab op i løbet af året for eksempel den 15. september, så strækker dit regnskabsår sig fra 15. september til 31. december. Når året er slut, skal du i gang med at lave årsregnskabet.

Sådan finder du virksomhedens regnskabsresultat

Du finder frem til virksomhedens resultat ved at opgøre de indtægter og udgifter, som du har bogført i løbet af året. Her skal du huske at medregne privatandele og korrigere med for eksempel afskrivninger på driftsmidler og andre skattemæssige korrektioner. Det er virksomhedens resultat før renter, du skal bruge. På SKATs hjemmeside, skat.dk, kan du få hjælp til at lave dit regnskab.

Er der flere indtægter end udgifter, vil dit resultat været et overskud. Hvorimod er der flere udgifter end indtægter, vil resultatet være et underskud.

Har du spørgsmål?

Ring på
(+45) 42 99 14 91

Tlf Åbningstider
Hverdage fra 09:00 – 21:00
Lørdag fra 10:00 – 17:00

Fordele og ulemper ved en enkeltmandsvirksomhed

FAQ

At betale skat efter de almindelige personskatteregler svarer til, at du betaler skat af penge, som du har tjent i et almindeligt lønmodtagerjob. Det betyder, at overskuddet i dit selskab bliver beskattet som personlig indkomst.

Hvis du vælger virksomhedsordningen, skal du fra starten af indkomståret adskille din private økonomi og dit virksomhedens økonomi. Virksomhedsordningen giver dig mulighed for følgende:

  • At virksomhedens renteudgifter beskattes som personlig indkomst i stedet for kapitalindkomst. Du betaler derfor mindre i AM-bidrag og eventuel topskat end efter de almindelige skatteregler.
  • At spare op i virksomheden mod at betale en foreløbig skat, på den måde kan du spare op i gode år og hæve opsparet overskud i dårlige år.

Sparer du op i virksomheden, betaler du 22 % i skat af den del af overskuddet som du opsparer. Hæver du dermed opsparingen, betaler du skat af personlig indkomst, og får fratrukket den skat, du allerede har betalt.

Kapitalafkastordningen kan være et godt alternativ til virksomhedsordningen, da denne ordning er nemmere at administrere.

I denne ordning beregnes et kapitalafkast, som beskattes som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst. Det betyder, at du som i virksomhedsordningen betaler mindre i AM-bidrag og eventuel topskat end efter de almindelige skatteregler.

Kapitalafkastet er den del af dit overskud, som du kan flytte fra personlig indkomst til kapitalindkomst. Derudover kan du flytte et beløb, der svarer til overskuddet, hvis overskuddet er mindre end kapitalafkastet.

Både virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen kræver mere regnskabsmæssigt arbejde fra din side, og i de fleste tilfælde vil det være en god idé at lade en revisor tage sig af det. Du er altid velkommen til at kontakte os i Dansk Selskab, hvis du har brug for hjælp og rådgivning.

Enkeltmandsvirksomhed

999,-

Pris i DKK. ekskl. moms