Stift ApS Selv

ApS Stift Selv

599,-

Pris i DKK. ekskl. moms

Få dine dokumenter på under 15 minutter!

Udfyld formular

Underskriv digitalt

Spar tid og penge

Hvad er et ApS?

Et ApS er et meget almindeligt valg af selskabsform og når man stifter et ApS er indskudskravet min. 40.000 kr., som enten kan føres ind kontant igennem en klientkonto eller via Apportindskud, hvor ens aktiver (værdier) værdiansættes af en kyndig revisor, som derefter kan godkende, at selskabskapitalen er tilstede.

Ligesom i et IVS, er der tale om begrænset hæftelse, hvilket vil sige at du modsat personligejet virksomhed, ikke hæfter med din private formue, men derimod med dit selskabs aktiver (værdier) og indskud.

Et ApS har muligheden for at have en eller flere ejere, som både kan være private personer, samt selvstændige juridiske enheder (virksomheder, eks. Holdingselskab.)

Selskabskapitalen i et ApS

Kapitalkravet for at stifte et ApS er på min. 40.000 kr., som skal kunne dokumenteres af en kyndig, ved selskabets stiftelse. Dvs. du kan ikke som privatperson eller som virksomhedsejer godkende kapitalen selv.

Det er et lovkrav at selskabskapitalen for anpartsselskaber bekræftes af en kyndig. Bekræftelsen foretages hos Dansk Selskab ApS af vores samarbejdspartner, InAdvokaterne. Når du har modtaget CVR nr., opretter du en bankkonto til selskabet, hvorefter InAdvokaterne tilbagefører kapitalen ind på den retsmæssige erhvervskonto.

Hvorfor kan jeg ikke stifte ApS selv?

Dansk Selskab ApS sørger for, at alle lovpligtige dokumenter udarbejdes korrekt og registreres digitalt hos Erhvervsstyrelsen til 1495 kr. eks moms.

Selskabsloven stiller krav til stiftelse af kapitalselskaber, der ved manglende indsigt ved udførslen kan have konsekvenser. Bøden der kunne forekomme er ej heller fradragsberettiget. Derfor anbefaler vi, at man som oftest sparer tid og penge, ved at overlade denne proces til en kyndig.

Derudover skal selskabskapitalen til et ApS bekræftes og godkendes af en kyndig. Hos Dansk Selskab ApS sørger vi for godkendelse af kapitalen via vores advokats klientkonto, samt for udarbejdelse af alle lovpligtige dokumenter.

Hos Dansk Selskab ApS sørger vi for, at alle dokumenter bliver udfyldt korrekt og fejlfrit, så du kan fokusere på din forretning.

Har du spørgsmål?

Ring på
(+45) 42 99 14 91

Tlf Åbningstider
Hverdage fra 09:00 – 21:00
Lørdag fra 10:00 – 17:00

FAQ

Når vi stifter et ApS, skal der udvælges en direktør eller flere i ledelsen, som medtager sig ansvar for virksomhedens fremtid, dog er det ikke et krav med en bestyrelse i et ApS Selskab. Der kan derudover udarbejdes en direktør kontrakt

Begrænset hæftelse betyder, at du modsat personligt ejet virksomhed (EMV & I/S) ikke hæfter med din private formue for en eventuel gæld i dit selskab. Hvis noget skulle gå galt, kan du højst risikere at lide et tab af dit indskud i dit ApS Selskab, dog med undtagelse af grov uagtsomhed hvori myndigheden skønner, at der er tale om svig eller decideret svind. Dette er en stor fordel ved et ApS Selskab modsat Personligejet virksomhed (Enkeltmandsvirksomhed og I/S).

Selskab Et kapitalselskab har offentlige regnskaber og derved skal et ApS Selskab udarbejde et årsregnskab, godkende det ved en generalforsamling og til sidst indsende det til Erhvervsstyrelsen. Et årsregnskab skal revideres hos enten en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor, der kan foreligge en revisorpåtegning, for at godkende at regnskabet følger §11 og §13 jf. Årsregnskabsloven, som i bund og grund skal udvise et retvisende billede af selskabets regnskab. Dog har du mulighed for at fravælge revisionspligten, hvis du opfylder de lovmæssige krav. Årsregnskabet skal udarbejdes ligegyldigt om du kan fravælge eller er underlagt revision pligten.

Hvis du fravælger revision for dit selskab, skal det fremgå i dine vedtægter og stiftelsesdokumenter. Ellers kan du risikere at få forhøjede administrationsomkostninger til revisor. Du skal dog være opmærksom på at et ApS Selskab vil blive underlagt revisionspligt, hvis det ved udgangen af regnskabsåret overskrider 2 ud af de 3 følgende grænsestørrelser 2 regnskabsår i træk:

  • En balancesum på 4 mio. Kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. Kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret. 

Hvis du vurderer, at din virksomhed overstiger 2 ud af de 3 punkter foroven, indenfor 2 regnskabsår i træk, skal du tilvælge revision og fravælge hvis du vurderer din virksomhed ikke gør. Vi sørger for, at det bliver registreret korrekt hos Erhvervsstyrelsen.

Husk at tjekke op på om dit selskabs navn er optaget eller ej på cvr.dk. Vores system tjekker selv efter, når du indtaster det, dog bør du være opmærksom på om dit navn, i henhold til markedsføringsloven kunne skabe nogle konflikter, hvis det er for tæt på et andet brand eller lign. Binavne bruges til at opkoble flere selskabsnavne på din virksomhed og man kan registrere op til 5 binavne gratis, hvorefter det derefter koster 1.000 kr. pr. binavn. Dog skal disse navne også være ledige, for at de kan registreres.

Der skal udarbejdes et stiftelsesdokument med tilhørende vedtægter. Når selskabet er oprettet, skal der herudover føres en såkaldt ejerbog.

Der er dermed et krav om, at der skal være en ledelse med en direktion eller en bestyrelse, som skal underskrive årsregnskabet hvert år og med dette, påtager direktionen eller den tegningsberettigede sig ansvaret for, at selskabets regnskaber udviser et retvisende billede og er udarbejdet herom.

Et ApS skal have udarbejdet et regnskab der bliver offentliggjort på cvr.dk og som hovedregel skal dette udarbejdes og revideres af en revisor.

Desuden er et ApS underlagt bogføringsloven og skal udarbejdes efter de gældende love og regler.

ApS Stift Selv

599,-

Pris i DKK. ekskl. moms