Stift ApS

Pris: fra 1.499 kr.

Hos Dansk Selskab

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Pris: 1.499 kr.

Hos Dansk Selskab

Anpartsselskab

Hvad er et ApS?

Et ApS er et meget almindeligt valg af selskabsform og når man stifter et ApS er indskudskravet min. 40.000 kr., som enten kan føres ind kontant igennem en klientkonto eller via Apportindskud, hvor ens aktiver (værdier) værdiansættes af en kyndig revisor, som derefter kan godkende, at selskabskapitalen er tilstede.

Ligesom i et IVS, er der tale om begrænset hæftelse, hvilket vil sige at du modsat personligejet virksomhed, ikke hæfter med din private formue, men derimod med dit selskabs aktiver (værdier) og indskud.

Et ApS har muligheden for at have en eller flere ejere, som både kan være private personer, samt selvstændige juridiske enheder (virksomheder, eks. Holdingselskab.)

Hvorfor kan jeg ikke stifte ApS selv?

Dansk Selskab sørger for, at alle lovpligtige dokumenter udarbejdes korrekt og registreres digitalt hos Erhvervsstyrelsen til 1495 kr. eks moms.

Selskabsloven stiller krav til stiftelse af kapitalselskaber, der ved manglende indsigt ved udførslen kan have konsekvenser. Bøden der kunne forekomme er ej heller fradragsberettiget. Derfor anbefaler vi, at man som oftest sparer tid og penge, ved at overlade denne proces til en kyndig.

Derudover skal selskabskapitalen til et ApS bekræftes og godkendes af en kyndig. Hos Dansk Selskab sørger vi for godkendelse af kapitalen via vores advokats klientkonto, samt for udarbejdelse af alle lovpligtige dokumenter.

Hos Dansk Selskab sørger vi for, at alle dokumenter bliver udfyldt korrekt og fejlfrit, så du kan fokusere på din forretning.

Selskabskapitalen i et ApS

Kapitalkravet for at stifte et ApS er på min. 40.000 kr., som skal kunne dokumenteres af en kyndig, ved selskabets stiftelse. Dvs. du kan ikke som privatperson eller som virksomhedsejer godkende kapitalen selv.

Det er et lovkrav at selskabskapitalen for anpartsselskaber bekræftes af en kyndig. Bekræftelsen foretages hos Dansk Selskab af vores samarbejdspartner, InAdvokaterne. Når du har modtaget CVR nr., opretter du en bankkonto til selskabet, hvorefter InAdvokaterne tilbagefører kapitalen ind på den retsmæssige erhvervskonto.

Skal der være en direktion og bestyrelse i et ApS?

Når vi stifter et ApS, skal der udvælges en direktør eller flere i ledelsen, som medtager sig ansvar for virksomhedens fremtid, dog er det ikke et krav med en bestyrelse i et ApS Selskab. Der kan derudover udarbejdes en direktør kontrakt

Er der begrænset hæftelse i et ApS?

Begrænset hæftelse betyder, at du modsat personligt ejet virksomhed (EMV & I/S) ikke hæfter med din private formue for en eventuel gæld i dit selskab. Hvis noget skulle gå galt, kan du højst risikere at lide et tab af dit indskud i dit ApS Selskab, dog med undtagelse af grov uagtsomhed hvori myndigheden skønner, at der er tale om svig eller decideret svind. Dette er en stor fordel ved et ApS Selskab modsat Personligejet virksomhed (Enkeltmandsvirksomhed og I/S).

Årsregnskab for et ApS

Selskab Et kapitalselskab har offentlige regnskaber og derved skal et ApS Selskab udarbejde et årsregnskab, godkende det ved en generalforsamling og til sidst indsende det til Erhvervsstyrelsen. Et årsregnskab skal revideres hos enten en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor, der kan foreligge en revisorpåtegning, for at godkende at regnskabet følger §11 og §13 jf. Årsregnskabsloven, som i bund og grund skal udvise et retvisende billede af selskabets regnskab. Dog har du mulighed for at fravælge revisionspligten, hvis du opfylder de lovmæssige krav. Årsregnskabet skal udarbejdes ligegyldigt om du kan fravælge eller er underlagt revision pligten.

Kan jeg fravælge revision?

Hvis du fravælger revision for dit selskab, skal det fremgå i dine vedtægter og stiftelsesdokumenter. Ellers kan du risikere at få forhøjede administrationsomkostninger til revisor. Du skal dog være opmærksom på at et ApS Selskab vil blive underlagt revisionspligt, hvis det ved udgangen af regnskabsåret overskrider 2 ud af de 3 følgende grænsestørrelser 2 regnskabsår i træk:

  • En balancesum på 4 mio. Kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. Kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret. 

 

Hvis du vurderer, at din virksomhed overstiger 2 ud af de 3 punkter foroven, indenfor 2 regnskabsår i træk, skal du tilvælge revision og fravælge hvis du vurderer din virksomhed ikke gør. Vi sørger for, at det bliver registreret korrekt hos Erhvervsstyrelsen.

Dit selskabs navn & Binavne

Husk at tjekke op på om dit selskabs navn er optaget eller ej på cvr.dk. Vores system tjekker selv efter, når du indtaster det, dog bør du være opmærksom på om dit navn, i henhold til markedsføringsloven kunne skabe nogle konflikter, hvis det er for tæt på et andet brand eller lign. Binavne bruges til at opkoble flere selskabsnavne på din virksomhed og man kan registrere op til 5 binavne gratis, hvorefter det derefter koster 1.000 kr. pr. binavn. Dog skal disse navne også være ledige, for at de kan registreres.

Krav ved stiftelse af anpartsselskab

Der skal udarbejdes et stiftelsesdokument med tilhørende vedtægter. Når selskabet er oprettet, skal der herudover føres en såkaldt ejerbog.

Der er dermed et krav om, at der skal være en ledelse med en direktion eller en bestyrelse, som skal underskrive årsregnskabet hvert år og med dette, påtager direktionen eller den tegningsberettigede sig ansvaret for, at selskabets regnskaber udviser et retvisende billede og er udarbejdet herom.

Et ApS skal have udarbejdet et regnskab der bliver offentliggjort på cvr.dk og som hovedregel skal dette udarbejdes og revideres af en revisor.

Desuden er et ApS underlagt bogføringsloven og skal udarbejdes efter de gældende love og regler.

Opret ApS – fordele og ulemper

Der er flere fordele ved at oprette et anpartsselskab (ApS).

Først og fremmeste er et ApS en selvstændig juridisk enhed. Selskabet er derfor adskilt fra dig som person. Det betyder, at selvom du ejer alle andele i din virksomhed, er du stadig ansat af virksomheden – typisk som direktør.

Det er også fordelagtigt, fordi det adskiller din privat formue og økonomi fra din virksomhed. Det betyder, at du ikke skal hæfte for gæld og forpligtelser, som dit ApS er bundet af. Det har også den virkning, at du ikke, som ved en enkeltmandsvirksomhed (PMV), kan trække din virksomheds underskud ud af din lønindkomst, fordi din virksomhed har gæld.

Når du opretter et ApS, kræver det også, at du kommer med et indskud til startkapital på 40.000 kr. Det skaber tryghed hos dine kunder og samarbejdspartnere. Det er, fordi startkapitalen sikrer, at din virksomhed kan stille en vis sikkerhed, hvis de investerer i jer eller har en anden økonomisk afhængighed af dit anpartsselskab.

Få dine dokumenter på under 15 minutter!

Udfyld formular

Underskriv digitalt

Spar tid og penge

Få en gratis dialog

Dansk Selskabs automatiske formularer oprettes af advokater, og giver dig mulighed for nemt og billigt at oprette dine juridiske dokumenter.