Stift Holding

Pris: fra 1.495 kr.

Hos Dansk Selskab

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Pris: 1.495 kr.

Hos Dansk Selskab

Anpartsselskab

Hvad er et Holding Selskab?

Et Holding Selskab er blot et ekstra ApS eller IVS Selskab, som har det primære formål, at eje et eller flere iværksætterselskaber (IVS’er), anpartsselskaber (ApS’er) eller aktieselskaber (A/S’er).

Hvad er et Holding Selskab?

Det er i de fleste tilfælde en stor fordel at stifte et Holding selskab, især hvis man er 2 ejere eller flere.

Stiftelse af Holding Selskab 
Du er stifter og ejer af dit Holding Selskab og vi anbefaler at du sætter minimum 2.000 kr. ind som egenkapital og derefter indskyder eller låner kapital til din virksomhed. Hvis du låner din virksomhed penge i forbindelse med stiftelsen eller generelt, er der nogle ting du skal være opmærksom på.
Holding Selskabet er normalt ikke momsregistreret og bliver typisk brugt til at drive formuepleje og investeringsvirksomhed.

Du, som privatperson, ejer Holdingselskabet, som derefter ejer et eller flere af dine driftsselskaber. Dette kan give flere forretnings- og skattemæssige fordele, som f.eks.:

Lad os antage at Richard Branson skal til at stifte et ApS Selskab, fordi han vil starte en håndværkervirksomhed. Før han stifter sit driftsselskab, bliver han vejledt af Dansk Selskab, som anbefaler at han stifter et Holding Selskab først.

Richard stifter sit Holding Selskab og derefter sit Driftsselskab. Håndværkervirksomheden overrasker, og han vælger efter ét regnskabsår at udlodde udbytte fra sit Driftsselskab til Holding Selskab, for så at stifte et nyt selskab med sit Holding ved siden af. Det nye selskab opkøber ejendomme med henblik på at skabe et afkast ved udlejning.

Der kommer en krise og begge virksomheder er ramt. Dog er ejendomsvirksomheden desværre nødt til at lukke og gå konkurs.

Pointen

Fordi Richard havde et Holding Selskab, blev hverken Holding Selskabet eller håndværkervirksomheden påvirket af denne konkurs og Richard har mulighed for igen på et tidspunkt at stifte et nyt ejendomsselskab under bedre økonomiske omstændigheder.

Fordele

  • Skattefri overførsel af udbytte op i Holding selskabet
  • Minimering af risici
  • Opnå skattefordele ved salg af virksomhed
  • Som privatperson er det bl.a. en fordel, hvis du skal sælge dit driftsselskab og ikke ønsker at blive beskattet privat af hele salgssummen ved salget.
  • Det kan også være en fordel, hvis du ønsker at trække dit overskud ud af driftsselskabet, for at investere i andre tiltag såsom, værdipapirer, ejendomme eller anden virksomhed mm.

Ulemper

Der kan være ekstra omkostninger forbundet.

I det lange perspektiv kan det bedre betale sig at starte med at stifte et Holding selskab, da det kan give skattemæssige problemer at gøre det på et senere tidspunkt, Dog skal det siges at alle forretninger er forskellige, derfor er du velkommen til at gøre brug af en gratis konsultation for at få mere indsigt. Hos Dansk selskab kan vi stifte dit Holding Selskab, men tilbyder også en ”gør-det-selv” løsning, hvortil vi udarbejder dokumenterne, men overlader selve registreringen af selskabet til vores klient fra 695 kr.

Når du har stiftet dit Holding Selskab, modtager du et CVR nr., som du skal bruge til at stifte dit firma (Driftsselskab).

Få dine dokumenter på under 15 minutter!

Udfyld formular

Underskriv digitalt

Spar tid og penge

Få en gratis dialog

Dansk Selskabs automatiske formularer oprettes af advokater, og giver dig mulighed for nemt og billigt at oprette dine juridiske dokumenter.