Stift Holding

Stift Holding Selskab

1.495,-

Pris i DKK. ekskl. moms

Så enkelt er det

Udfyld formular

Underskriv digitalt

Spar tid og penge

Hvad er et Holding Selskab?

Et Holding Selskab er blot et ekstra ApS eller IVS Selskab, som har det primære formål, at eje et eller flere iværksætterselskaber (IVS’er), anpartsselskaber (ApS’er) eller aktieselskaber (A/S’er).

Det er i de fleste tilfælde en stor fordel at stifte et Holding selskab, især hvis man er 2 ejere eller flere.

Stiftelse af Holding Selskab

Du er stifter og ejer af dit Holding Selskab og vi anbefaler at du sætter minimum 2.000 kr. ind som egenkapital og derefter indskyder eller låner kapital til din virksomhed. Hvis du låner din virksomhed penge i forbindelse med stiftelsen eller generelt, er der nogle ting du skal være opmærksom på. Holding Selskabet er normalt ikke momsregistreret og bliver typisk brugt til at drive formuepleje og investeringsvirksomhed.

Du, som privatperson, ejer Holdingselskabet, som derefter ejer et eller flere af dine driftsselskaber. Dette kan give flere forretnings- og skattemæssige fordele

Forklarende Eksempel på Holding Selskab

Lad os antage at Richard Branson skal til at stifte et ApS Selskab, fordi han vil starte en håndværkervirksomhed. Før han stifter sit driftsselskab, bliver han vejledt af Dansk Selskab ApS, som anbefaler at han stifter et Holding Selskab først. 

Richard stifter sit Holding Selskab og derefter sit Driftsselskab. Håndværkervirksomheden overrasker, og han vælger efter ét regnskabsår at udlodde udbytte fra sit Driftsselskab til Holding Selskab, for så at stifte et nyt selskab med sit Holding ved siden af. Det nye selskab opkøber ejendomme med henblik på at skabe et afkast ved udlejning.

Der kommer en krise og begge virksomheder er ramt. Dog er ejendomsvirksomheden desværre nødt til at lukke og gå konkurs.

Pointen:
Fordi Richard havde et Holding Selskab, blev hverken Holding Selskabet eller håndværkervirksomheden påvirket af denne konkurs og Richard har mulighed for igen på et tidspunkt at stifte et nyt ejendomsselskab under bedre økonomiske omstændigheder.

Har du spørgsmål?

Ring på
(+45) 42 99 14 91

Tlf Åbningstider
Hverdage fra 09:00 – 21:00
Lørdag fra 10:00 – 17:00

Fordele og ulemper ved et Holding Selskab

Holding Selskab

1.495,-

Pris i DKK. ekskl. moms